les cochons d’Inde NaNat18; Ekeko18

kunskapskravplanning ; ancienne page ; la semaine dernière ; ancp ; cette année on a cours :

mardi 14.00-15.20 salle Smith

jeudi 08.20-09.40 salle Smith

schema för bokläsning

plan för fortsatt distansundervisning v 16- arbetsplan

v 16:

VIKTIG INFO!!!! Vi har bestämt att INTE ha schemabrytande övning v 16 inför np. Vi räknar med att kunna genomföra dessa prov vid ett senare tillfälle på skolan; ni arbetar vidare enligt planeringen på länken ”plan för fortsatt distansundervisning v16-; de som vill göra övning på exam.net (räknas inte in i Stefans bedömning) får kontakta Stefan och göra detta på ordinarie lektionstid vecka 16

1.           vardagsdialoger;

2.           läsa boken

3.           öva np/delf; länksamling np; mer länkar; delf; delf2:delf4

4.           cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 -cn7ordträningssajt; cn11; delf

v 17:

5.   muntliga övningar i form av roliga frågor och påståenden;

6.   läsförståelse; vardagsdialoger;

7.   dialog: Charden

8.   Cyprien Twitter

9.   Fb-amis-élèves

v 18:

10.  kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation1;

11.  hörövning: La conquête

12.  dumma diskussioner

13.  gåtor och knep/knåp

14.  Olympe de Gouges-vidéo;

15.  bokläsning

v 19:

16.  bokläsning;

17.  vardagsdialoger;

18.  eget projektarbete;

 

v 20:

19.  ha läst klart boken; skriftlig och muntlig redovisning av hela boken;

20.  eget projektarbete

v 21:

21.  eget projektarbete; öva till provet

v 22:

22.  redovisning muntligt och skriftligt egna projekt

23.  prov

v 23:

24.  förklara situationer med bilder

25.  på turistbyrån;

26.  diskutera ask: ask1 -  ask2;

v 24:

27.      y’a que la vérité

28.      7 différences

29.      mort du loup - vid

30.      hörövningar ; 

31.      textes ;

32.      små korta sketcher + videor: Muriel Robin + camembert; sketch – Cam1 - 2

33.      dialogue3 – 4 - 5

34.      läsa skämt1 –blagues2;  

35.      meningskonstruktion,

36.      hörövningar från teve/radio, 

37.      20minutes en pdf

38.      Cyprien-snap;

39.      serveuse?1    2      3;

40.      Frankrikekunskap-spel;

41.      Cyprien - déteste:

42.      video: Sainte-Catherine*

43.      muntliga ämnen-test;

44.      hörövningar d’art d’art

45.      Eiffeltornet lönsamt? övningar och förståelse;

46.      titta på fransk textad film; prata film och litteratur;

47.      ordkunskap;

48.      l’école par Cyprien*

49.      planpremièrev16

50.      douce langue

51.      unité pdf

52.      réseau alpha

53.      donner son opinion - co

54.      exercices delf italien

55.      rédaction niv4

56.      déchets débats-vidéo

57.      CO – L’automédication

58.      interdiction gobelets

59.      histo garde nap

60.      faitsdivers1

61.      faitsdivers2

62.      faitsdivers3

63.      compréB2

64.      faitsdivers4

65.      faitsdivers5

66.      faits divers 14

67.      faits divers 14a

68.      faits divers 14b

69.      faits divers 16

70.      faits divers 16a

71.      faits divers 16b

72.      comptext1

73.      comptext1b - vidéo

74.      comptext1c

75.      comptext1d

76.      comptext1e

77.      comptext1f

78.      comptext1g

79.      comptext1h - vidéo

80.      comptext1i - vidéo

81.      comptext1j - vidéo

82.      comptext1k - vidéo

83.      comptext1l - vidéo

84.      site ressources comptext

85.      texte à trou1

86.      texte à trou2

87.      texte à trou3

88.      texte à trou4

89.      texte à trou5

90.      texte à trou6

91.      texte à trou7

92.      texte à trou8

93.      texte à trou9

94.      texte à trou10

95.      texte à trou11

96.      texte à trou12

97.      texte à trou13

98.      texte à trou14

99.      texte à trou15

100.  texte à trou exemple

101.  pub170

102.  pub Bigard1

103.  pubCristalline

104.  pub agri1

105.  pubaldi

106.  pubaldi2

107.  pubVW

 

 

 

 

 

 

1.           comp où on va papa 1-70

2.           où on va papa pdf

3.           rn1

4.           rptout

5.           dialogues quotidiens

6.           karaoké

7.           jeuquestions - adultes

8.           läxa v11: lämna in sammanfattning chapitres pdf 31-45devoir v11 : lämna in sammanfattning chapitres pdf 31-45

9.           vecka 12 : chapitres 46-57

10.      v13 : chapitres 58-70 PROV på boken fram till chapitre 60

11.      devoir v14 : film

12.      devoir v17 : boken utläst

13.      ordkunskap1

14.      ordkunskap2

15.      Bigflo & Oli - extrous

16.      rf1rf2comp

17.      FABRIQUE À SPÉCIALITÉS

18.      AUDIO à télé

19.      capsurlefle

20.      faitsdivers11

21.      le France Sardou – par – exer – 10tubes

22.      Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

23.      354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

24.      site chansons fle1fle2 – fle3

25.      Michel Sardou dialogue complet

26.      grammaire345 - dia

27.      sitefle pour s’entraîner

28.      sites voca

29.      phrases à trous

30.      ordkunskap1

31.      test chanson1

32.      test chanson2

33.      test chanson3

34.      quiz musical

35.      chanson1 - corrigé

36.      chansonblindtest

37.      chansonblindtest2

38.      terminezlesparoles

39.      terminezlesparoles2

40.      Alinepcimparfait

41.      site chansons françaises

42.      chansonstrouLouane

43.      lyricsgaps

44.      karaoké

45.      jeu chanson1

46.      jeu chanson2 – 3 - 4

47.      discuter le livre ; le livre en pdf

48.      läxa v10: bokläsning 2; chapitres 20-30

49.      questions sur le livre11-20 ;

50.      encore des questions

51.      rptout

52.      test3

53.      test4

54.      test5

55.      test6

56.      testvocaavancé

57.      oraltour

58.      20questions

59.      la grosse rigolade1

60.      testvoca

61.      DILF

62.      vegan2vegan3vegan4

63.      corrigé sources - faux

64.      menu vegvegtélé

65.      delf3 – delf4

66.      audiopolice - quest

67.      coupewebquest - vidéo

68.      conseilmunicipal

69.      filmer police?

70.      alcoolisme

71.      sitefle pour s’entraîner

72.      sites voca

73.      phrases à trous

74.      ordkunskap1

75.      motsles+utilisés1 – 2 - 3

76.      mots familiers

77.      où on va 1-10

78.      où on va pages livre - pdf

79.      Saint-Valentin

80.      läsa text om betyg1 + 2;

81.      hörövning tevenyheter;

82.      vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

83.      diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

84.      i skobutik – på modet;

85.      Bigflo & Oli - extrous

86.      l’affaire Grégory vidéo2 - 3

87.      Estelle Mouzinm2m3

88.      dupont de ligonnès

89.      paulin1 – paulin2

90.      mesrine1mesrine2

91.      1 hörövning/läxa ena gruppen affaire Grégory;

92.      den andra affaire Estelle Mouzin

93.      ev. muntliga presentationer : l’affaire Grégory vidéo2 - 3 ou Estelle Mouzinm2m3

94.      diskutera betyg på franska;

95.      muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

96.      diskussionsövningar1c;

97.      hörövning: Intouchables;

 

 

la semaine 7 : läxa tisdag v7: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.   prata och skriva om tevefilmen ”Sources assassines”,

2.           torsdag: öva hör- och läsförståelse inför np

la semaine 6 : läxa v6: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.       läsa text om betyg1 + 2;

2.       hörövning tevenyheter;

3.       vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

4.       diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

5.       i skobutik – på modet;

6.       1 hörläxa ena gruppen affaire Grégory;

7.       den andra affaire Estelle Mouzin

la semaine 7 : läxa v7: muntliga presentationer : l’affaire Grégory vidéo2 - 3 ou Estelle Mouzinm2m3

8.       diskutera betyg på franska;

9.       muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

10.  diskussionsövningar1c;

11.  hörövning: Intouchables;

la semaine 8 : läxa v8: bokläsning 1

 

 

 

la semaine 5 : läxa v5: texte : devoir v5: sourcesassassinesexer – vid

1.   sourcesassassines gén

2.       sourcesgén1 - 2

3.       sources1partie1version

4.       infographie site

5.       révision de gramm

6.       tatouquestcorri - co

7.       tatou567dis8vf

8.       louiseattaquesub - tat

9.       sub20sub21 – sub22

10.  cyberattaque

11.  tableau-opinion - sub

12.  Normantatou - tatou

13.  tatou1tatou2tatou3 - 4

14.  pk-tatouage – tatou8 - Dam

15.  téléscoop sources

16.  livredephrases konjunk

17.  pub150v4blanc - quest

18.  25questions

19.  Bigflo & Oli - extrous

20.  l’affaire Grégory vidéo2 - 3

21.  Estelle Mouzinm2m3

22.  dupont de ligonnès

23.  paulin1 – paulin2

24.  le France Sardou – par – exer – 10tubes

25.  Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

26.  354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

27.  site chansons fle1fle2 – fle3

28.  Michel Sardou dialogue complet

29.  grammaire345 - dia

30.  mesrine1mesrine2

 

la semaine 4 : läxa v4: texte : exgagneauloto questions ; texten på ss

1.       fortsätta arbeta med konjunktiven, skriftligt/muntligt

2.       subjonctif1 ; subjonctif1

3.       muntliga gramövningar exercices oraux 345 exer

4.       conversaoriginale

5.       discoursMacron – v4

6.       pub150v4blanc - quest

7.       devoir v5: sourcesassassinesexer - vid

8.       indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20

9.       les voeux du président auditif + le texte;

10.  jeu-émotions

11.  jeurelaémo;

12.  jeu3

13.  jeu4alcool

14.  jeu5intox;

15.  muntliga kommunikationsövningar1

16.  diskussionsövning

17.  efterjulövning

18.  test de français

19.  hörövning-tourneuse;  

20.  jeuquestionscultugéné

21.  25questions

22.  Bigflo & Oli - extrous

23.  ordkunskap och ordbildning;

24.  subjonctif1

25.  corrigé; sub1

26.  sub2

27.  sub3

28.  sub4;

29.  sub3eme

30.  sub5

31.  sub6

32.  su7;

33.  subjeu

34.  sub8

35.  sub9;

36.  article: mon fiancé-femme 1 - 2

37.  fêtes1 + 2 + 3;

 

 

 

la semaine 2 : ingen läxa

38.  communication20192020

39.  jeuquestionscultugéné

40.  dégustation galette des rois - vidéo

41.  25Q citoyen

42.  25Qégalitéh/f

43.  25Qécole

44.  25Qobligation

45.  25Qhabitudes

46.  rntout

47.  painperdu

 

 

 

 les semaines:

HT

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

extra