les meilleurs des meilleurs SaSam18; niveau 4

kunskapskravplanning ; ancienne page ; la semaine dernière ; cette année on a cours

lundi 14.20-15.40 salle Einstein

mercredi 09.45-11.05 salle Smith

schema för bokläsning

plan för fortsatt distansundervisninng v 16- arbetsplan

v 16:

VIKTIG INFO!!!! Vi har bestämt att INTE ha schemabrytande övning v 16 inför np. Vi räknar med att kunna genomföra dessa prov vid ett senare tillfälle på skolan; ni arbetar vidare enligt planeringen på länken ”plan för fortsatt distansundervisning v16-; de som vill göra övning på exam.net (räknas inte in i Stefans bedömning) får kontakta Stefan och göra detta på ordinarie lektionstid vecka 16

1.           vardagsdialoger;

2.           läsa boken

3.           öva np/delf; länksamling np; mer länkar; delf; delf2:delf4

4.           cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 -cn7ordträningssajt; cn11; delf

v 17:

5.   muntliga övningar i form av roliga frågor och påståenden;

6.   läsförståelse; vardagsdialoger;

7.   dialog: Charden

8.   Cyprien Twitter

9.   Fb-amis-élèves

v 18:

10.  kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation1;

11.  hörövning: La conquête

12.  dumma diskussioner

13.  gåtor och knep/knåp

14.  Olympe de Gouges-vidéo;

15.  bokläsning

v 19:

16.  bokläsning;

17.  vardagsdialoger;

18.  eget projektarbete;

v 20:

19.  ha läst klart boken; skriftlig och muntlig redovisning av hela boken;

20.  eget projektarbete

v 21:

21.  eget projektarbete; öva till provet

v 22:

22.  redovisning muntligt och skriftligt egna projekt

23.  prov

v 23:

24.  förklara situationer med bilder

25.  på turistbyrån;

26.  diskutera ask: ask1 -  ask2;

v 24:

27.          y’a que la vérité

28.          7 différences

29.          mort du loup - vid

30.          hörövningar ; 

31.          textes ;

32.          små sketcher + videor: Muriel Robin + camembert; sketch – Cam1 - 2

33.          dialogue3 – 4 - 5

34.          läsa skämt1 –blagues2;  

35.          meningskonstruktion,

36.          hörövningar från teve/radio, 

37.          20minutes en pdf

38.          Cyprien-snap;

39.          serveuse?1    2      3;

40.          Frankrikekunskap-spel;

41.          Cyprien - déteste:

42.          video: Sainte-Catherine*

43.          muntliga ämnen-test;

44.          hörövningar d’art d’art

45.          Eiffeltornet lönsamt? övningar och förståelse;

46.          titta på fransk textad film; prata film och litteratur;

47.          ordkunskap;

48.          l’école par Cyprien*

49.          planpremièrev16

50.          douce langue

51.          unité pdf

52.          réseau alpha

53.          donner son opinion - co

54.          exercices delf italien

55.          rédaction niv4

56.          déchets débats-vidéo

57.          CO – L’automédication

58.          interdiction gobelets

59.          histo garde nap

60.          faitsdivers1

61.          faitsdivers2

62.          faitsdivers3

63.          compréB2

64.          faitsdivers4

65.          faitsdivers5

66.          faits divers 14

67.          faits divers 14a

68.          faits divers 14b

69.          faits divers 16

70.          faits divers 16a

71.          faits divers 16b

72.          comptext1

73.          comptext1b - vidéo

74.          comptext1c

75.          comptext1d

76.          comptext1e

77.          comptext1f

78.          comptext1g

79.          comptext1h - vidéo

80.          comptext1i - vidéo

81.          comptext1j - vidéo

82.          comptext1k - vidéo

83.          comptext1l - vidéo

84.          site ressources comptext

85.          texte à trou1

86.          texte à trou2

87.          texte à trou3

88.          texte à trou4

89.          texte à trou5

90.          texte à trou6

91.          texte à trou7

92.          texte à trou8

93.          texte à trou9

94.          texte à trou10

95.          texte à trou11

96.          texte à trou12

97.          texte à trou13

98.          texte à trou14

99.          texte à trou15

100.      texte à trou exemple

101.      pub170

102.      pub Bigard1

103.      pubCristalline

104.      pub agri1

105.      pubaldi

106.      pubaldi2

107.      pubVW

108.      compPetit Prince

109.      fiches PetitPrince - corrigé

110.      PetitPrince fiches+corrigé

111.      PP - fiches

112.      sitePP

113.      résumé des chapitres

114.      PP10-20 questions

115.      PP10-20réponses

116.      rn1

117.      rptout

118.      dialogues quotidiens

119.      karaoké

120.      jeuquestions - adultes

121.      läxa v11: bokläsning 3 lämna in recension; chap 8-9

122.      la semaine 12 : ingen läxa v12: bokläsning 4 ; chapitres 13-15

123.      la semaine 13 : läxa v13: bokläsning 5 ; chapitre 16-20 PROV på boken

124.      la semaine 14 : läxa v14: bokläsning 6 ; chapitre 21-24

125.      la semaine 16 : läxa v16: bokläsning 7 ; 25-27

126.      lePetitPrince le livre en pdf

127.      résumé de l’histoirePP

128.      site expli PP

129.      sitefle pour s’entraîner

130.      sites voca

131.      phrases à trous

132.      ordkunskap1

133.      test chanson1

134.      test chanson2

135.      test chanson3

136.      quiz musical

137.      chanson1 - corrigé

138.      chansonblindtest

139.      chansonblindtest2

140.      terminezlesparoles

141.      terminezlesparoles2

142.      Alinepcimparfait

143.      site chansons françaises

144.      chansonstrouLouane

145.      lyricsgaps

146.      karaoké

147.      jeu chanson1

148.      jeu chanson2 – 3 - 4

149.      discuter le livre ; tout le livre ; en pdf

150.      questions sur le livre;

151.      encore des questions

152.      ordkunskap1

153.      ordkunskap2

154.      Bigflo & Oli - extrous

155.      rf1rf2comp

156.      FABRIQUE À SPÉCIALITÉS

157.      AUDIO à télé

158.      capsurlefle

159.      faitsdivers11

160.      le France Sardou – par – exer – 10tubes

161.      Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

162.      354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

163.      site chansons fle1fle2 – fle3

164.      Michel Sardou dialogue complet

165.      grammaire345 - dia

166.      rptout

167.      test3

168.      test4

169.      test5

170.      test6

171.      testvocaavancé

172.      oraltour

173.      20questions

174.      la grosse rigolade1

175.      testvoca

176.      DILF

177.      vegan2vegan3vegan4

178.      corrigé sources - faux

179.      menu vegvegtélé

180.      delf3 – delf4

181.      audiopolice - quest

182.      coupewebquest - vidéo

183.      conseilmunicipal

184.      filmer police?

185.      alcoolisme

186.      sitefle pour s’entraîner

187.      sites voca

188.      phrases à trous

189.      ordkunskap1

190.      motsles+utilisés1 – 2 - 3

191.      mots familiers

192.      où on va 1-10

193.      où on va pages livre - pdf

194.      Saint-Valentin

195.      läsa text om betyg1 + 2;

196.      hörövning tevenyheter;

197.      vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

198.      diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

199.      i skobutik – på modet;

200.      Bigflo & Oli - extrous

201.      l’affaire Grégory vidéo2 - 3

202.      Estelle Mouzinm2m3

203.      dupont de ligonnès

204.      paulin1 – paulin2

205.      mesrine1mesrine2

206.      1 hörövning/läxa ena gruppen affaire Grégory;

207.      den andra affaire Estelle Mouzin

208.      ev. muntliga presentationer : l’affaire Grégory vidéo2 - 3 ou Estelle Mouzinm2m3

209.      diskutera betyg på franska;

210.      muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

211.      diskussionsövningar1c;

212.      hörövning: Intouchables;

 

la semaine 10 : läxa v10: bokläsning 2 ; chapitre 5

 

la semaine 7 : läxa tisdag v7: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.       prata och skriva om tevefilmen ”Sources assassines”,

2.       torsdag: öva hör- och läsförståelse inför np

3.       diskutera betyg på franska;

4.       corrigé sources - faux

5.       rptout

6.       test3

7.       test4

8.       test5

9.       test6

10.  testvocaavancé

11.  oraltour

12.  20questions

13.  la grosse rigolade1

14.  testvoca

15.  DILF

16.  vegan2vegan3vegan4

17.  menu vegvegtélé

18.  ciep3

19.  audiopolice - quest

20.  coupewebquest - vidéo

21.  conseilmunicipal

22.  filmer police?

23.  alcoolisme

24.  sitefle pour s’entraîner

25.  sites voca

26.  phrases à trous

27.  ordkunskap1

28.  motsles+utilisés1 – 2 - 3

29.  mots familiers

30.  où on va 1-10

31.  où on va pages livre - pdf

32.  Saint-Valentin

33.  öva nationella prov

34.  muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

35.  diskussionsövningar1c;

36.  hörövning: Intouchables;

37.  öva hör- och läsförståelse inför np

38.  le France Sardou – par – exer – 10tubes

39.  Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

40.  354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

41.  site chansons fle1fle2 – fle3

42.  Michel Sardou dialogue complet

43.  grammaire345 - dia

44.  läsa text om betyg1 + 2;

45.  hörövning tevenyheter;

46.  vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

47.  diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

48.  i skobutik – på modet;

49.  Bigflo & Oli - extrous

50.  l’affaire Grégory vidéo2 - 3

51.  Estelle Mouzinm2m3

52.  dupont de ligonnès

53.  paulin1 – paulin2

54.  mesrine1mesrine2

55.  1 hörövning/läxa ena gruppen affaire Grégory;

56.  den andra affaire Estelle Mouzin

la semaine 8 : läxa v8: bokläsning 1

1.   discuter le livre

2.   ordkunskap1

3.   ordkunskap2

4.   Bigflo & Oli - extrous

5.   rf1rf2comp

6.   FABRIQUE À SPÉCIALITÉS

7.   AUDIO à télé

8.   capsurlefle

9.   faitsdivers11

 

 

 

la semaine 11 : läxa v11: bokläsning 3 lämna in recension

la semaine 12 : läxa v12: bokläsning 4 ; chapitres 13-15

la semaine 13 : läxa v13: bokläsning 5 ; chapitre 16-20

la semaine 14 : läxa v14: bokläsning 6 ; chapitre 21-24

la semaine 16 : läxa v16: bokläsning 7 ; 25-27

 

la semaine 6 : läxa v6: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.           prata lite om tevefilmen ”Sources assassines”, se en bit till

2.           öva hör- och läsförståelse inför np

3.           le France Sardou – par – exer – 10tubes

4.           Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

5.           354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

6.           site chansons fle1fle2 – fle3

7.           Michel Sardou dialogue complet

8.           grammaire345 - dia

9.           läsa text om betyg1 + 2;

10.      hörövning tevenyheter;

11.      vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

12.      diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

13.      i skobutik – på modet;

14.      Bigflo & Oli - extrous

15.      l’affaire Grégory vidéo2 - 3

16.      Estelle Mouzinm2m3

17.      dupont de ligonnès

18.      paulin1 – paulin2

19.      mesrine1mesrine2

20.      1 hörövning/läxa ena gruppen affaire Grégory;

21.      den andra affaire Estelle Mouzin

la semaine 4 : läxa v4: texte : exgagneauloto questions ; texten på ss

1.       fortsätta arbeta med konjunktiven, skriftligt/muntligt

2.       subjonctif1 ; subjonctif1

3.       muntliga gramövningar exercices oraux 345 exer

4.       conversaoriginale

5.       discoursMacron – v4

6.       pub150v4blanc - quest

7.       devoir v5: sourcesassassinesexer - vid

8.       indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20

9.       les voeux du président auditif + le texte;

10.  jeu-émotions

11.  jeurelaémo;

12.  jeu3

13.  jeu4alcool

14.  jeu5intox;

15.  muntliga kommunikationsövningar1

16.  diskussionsövning

17.  efterjulövning

18.  test de français

19.  hörövning-tourneuse;  

20.  jeuquestionscultugéné

21.  25questions

22.  Bigflo & Oli - extrous

23.  ordkunskap och ordbildning;

24.  subjonctif1

25.  corrigé; sub1

26.  sub2

27.  sub3

28.  sub4;

29.  sub3eme

30.  sub5

31.  sub6

32.  su7;

33.  subjeu

34.  sub8

35.  sub9;

36.  article: mon fiancé-femme 1 - 2

37.  fêtes1 + 2 + 3;

la semaine 5 : läxa v5: texte : devoir v5: sourcesassassinesexer – vid

1.   sourcesassassines gén

2.       sourcesgén1 - 2

3.       sources1partie1version

4.       infographie site

5.       révision de gramm

6.       tatouquestcorri - co

7.       tatou567dis8vf

8.       louiseattaquesub - tat

9.       sub20sub21 – sub22

10.  cyberattaque

11.  tableau-opinion - sub

12.  Normantatou - tatou

13.  tatou1tatou2tatou3 - 4

14.  pk-tatouage – tatou8 - Dam

15.  téléscoop sources

16.  livredephrases konjunk

17.  pub150v4blanc - quest

18.  25questions

 

 

 

la semaine 2 : ingen läxa

38.  communication20192020

39.  jeuquestionscultugéné

40.  dégustation galette des rois - vidéo

41.  25Q citoyen

42.  25Qégalitéh/f

43.  25Qécole

44.  25Qobligation

45.  25Qhabitudes

46.  rntout

47.  painperdu

 

 

 les semaines:

HT

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

extra