planv34 lundi 22/08 (année 16/17)

 • première
 • presentation
 • jéopardy
 • déverrouillage oral
 • tv-personne
 • zic
 • planning

3:ème

·        allmänt prat om helgen

·        genomgång-repetitionsord- och glosor; 2o2+tillsammans

·        titta på Ariol – hörförståelse

·        grammatisk repetition

·        dialogue oral Berlioz

·        gå igenom och repetera läxan

·         

 

KOMMUNIKATION - ett av årets viktiga ledord; varje lektion innehåller alltid en stor dos av muntlig aktivitet kombinerat med hörförståelse; stort fokus på att träna oss och öva på att bli bättre på att tala franska och att träna hörförståelsen-vi kommer att höra mycket vardagsfranska från framförallt teve; denna vecka lite grammatisk repetition, en muntlig parövning, interaktiva kommunikativa övningar på datorn, vi kommer också att titta, lyssna och öva glosor från lilla Ariol


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3u...pdf (61 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse4e...pdf (232 KB)

 • 4:ème
 • Vi övar oss på att presentera andra personer genom att fråga och  berätta
 • vi går igenom vanliga ord och meningar – läxa – 2o2 och tillsammans
 • musik grupp 4H lägga sång Amir

·        cartes mundi

 •  

5:ème

·        allmänt småprat

·        gå igenom siffror 0-100

·        muntliga parövningar

·        dialogue oral Bizet

·        titta på Ariol – hör- och ordförståelse

·        öva på klockan 2o2 och tillsammans

·        sifferlek

kommunicera och lyssna!!! vi tittar på Ariol och lär oss nya glosor och repeterar ord; vi skall repetera och lära oss mer  personbeskrivningar; kunna beskriva sig själv och andra såväl muntligt som skriftligt


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngbalzacde...pdf (4 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngboileaud...pdf (490 KB)

6:ème

·        vi småpratar, hälsar på varandra och frågar hur vi mår

·        vi läser färgerna och räknar 0-20

·        läsning vanliga ord och meningar, tillsammans och sedan 2o2

·        vi lär oss några frukter och grönsaker på franska

·        muntliga övningar på vad är det 2o2

·        övningar i boken

·        bingo med siffror

·        muntlig övning sänka skepp

·        vi går igenom igen vanliga ord- och meningar

·         

 

vi fortsätter öva på hälsningsfraser, presentationsmeningar, siffror och färger; vi skall också lyssna på franska musik; vi skall läsa några ord och meningar som vi skall försöka lära oss till på torsdag; se bifogad fil; sedan fortsätter vi arbeta i boken


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngpremierd...pdf (5 KB)

 

planv34 mardi 23/08

 

4R:

 • 4:ème
 • Vi övar oss på att presentera andra personer genom att fråga och  berätta
 • vi går igenom vanliga ord och meningar – läxa – 2o2 och tillsammans
 • musik grupp 4H lägga sång Amir

·        cartes mundi

 

 

planv34 mercredi 24/08

 

seconde

·        présentation-questionnaire 2o2

·        nagui

·        Céline Dion encore 1 soir

·        löksången

·        Fort Boyard surströ

 

première – MUNTLIG KOMMUNIKATION

·        titta på personne ”otan”

·        titta på vädret

·        titta på fångarna

·        muntlig övning 2o2 – quel est....

·        läsa några tidningsrubriker – artikel 10-11 bébé pleurait

planv34 jeudi 25/08

 

4H

·        muntligt läxförhör 2o2

·        skriftligt läxförhör

·        repetera klockan och vädret tillsammans sedan 2o2

·        bataille navale 1-10 (qu’est-ce que tu fais)

·        pub ikea+raid

·         

3ème

·        muntlig parövning med läxan

·        skriftligt läxförhör

·        lysssna på Ariol; höra och skriva

·        grammatisk repetition

·        révision+corrigé

5:ème

·        skriftligt läxför

·        snurra på hjulet – repetera glosor

·        spela bingo med siffror

·        arbeta med repetitionsord

·        titta och lyssna på Ariol

·        fiches orales

·        enkel grammatisk genomgång

·         

4R

·        muntligt läxförhör 2o2

·        skriftligt läxförhör

·        repetera klockan och vädret tillsammans sedan 2o2

·        bataille navale 1-10 (qu’est-ce que tu fais)

·         

·         

6:ème

·        muntlig övning med läxan

·        skriftligt förhör på läxan

·        spela bingo med siffrorna

·        128 genre extercice

·        fortsätta med presentationsord och meningar

·        några djur på franska

·        alfabetet

 

 

planv34 vendredi 26/08

 

seconde 08.00-09.10

·        morpion – chiffres

·        exercices divers 1g 2o2 tillsammans

·        Ariol jeu idiot – pub Raid

·        läxa nästa fredag göra sid 1-2 i grammatikhäfte

·         

·         

première

·        gå igenom phrases 2-3 muntligt 2o2 + tillsammans dia

·        läsa rubriker – bestämma artikel

·        muntliga övningar 2o2 – dé

·        träna och repetera verb

·        textläxa v35 faits divers

seconde

·        présentation-questionnaire 2o2

·        nagui

·        Céline Dion encore 1 soir

·        löksången

·        Fort Boyard surströ

·        44 jeu ppt 2 n2ab

 

 

·        vidéo le croissant

·        le croque-monsieur

·        questions à un ami

 

planv35 lundi 29/08

 

première A

·        liste des courses révi klar

·        13 liste des courses

·        faits divers22 – muntligt på sista sidan

·        télé Bob lite

·        enkel muntlig övning 2o2 typ 1-30

·        (picteureka ou jeu 2o2)

·        (oral-ung samma:)

4H

·        prata lite om helgen, vanliga frågor

·        bilspelet-mundi-sifferövning

·        muntliga parövningar: klockan, beskrivningar, väder, siffror

·        repetitionsgrammatik

·        läxgenomgång – les chiffres

·        repetera glosor : viktiga ord1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6; + 7; nr 2 klar

·        titta på Bob l’Éponge

·        gå igenom nästa veckas uppgifter; PBLV

·        (100 questions)

3

·        muntligt och skriftligt läxförhör

·        (verbgenomgång gemensamt)

·        grammatikrepetition sid 1 av 2 resten läxa

·        ej genomfört:

·        100 questions

·        muntlig parövning

·        repetitionsord

·        ev. grammatikgenomgång - verben

5

·        franska väderuttryck tillsammans, sedan 2o2

·        titta på fransk väderleksrapport;

·        glosor morpion1 alla översatta

·        ej klart:

·        muntliga övningar; frågeställningar på franska, kunna ställa frågor och kunna besvara dessa med fullständiga meningar; 1viktiga ord - 3

·        inte-formen

·        zamours – teve

·        läsa enkel text

·        spela morpion med frukter

·        beställa pizza – gå igenom ingredienser

6

·        pratat mat

·        repetera färgerna och alfabetet

·        vanliga ord och meningar - dia

·        lära oss veckodagarna1 – 2

·        (lära oss enkla frågor på franska)

·        skriva och säga siffror och datum i arbetshäftet

·        (lära oss några länder på franska)

 

 

 

planv35 mardi 30/08

 

première B

 

 

 

 

·        liste des courses révi

·        (13 liste des courses)

·        faits divers22 – sista sidan

·        télé

·        enkel muntlig övning 2o2 (1-50 ung)

·        (picteureka)

·        (oral-ung samma:)

seconde B

·        börja gå igenom i arbetshäftet p3-5

·        repetitionsglosor

·        muntlig kommunikationsövning 2o2

·        se början på Koh-lanta

·        oregelbundna verb bloc

·        Bob

4R

·        prata lite om helgen, vanliga frågor

·        zamours

·        muntliga parövningar: klockan, beskrivningar, väder, siffror

·        repetitionsgrammatik

·        läxgenomgång – les chiffres

·        titta på Bob l’éponge

 

 

planv35 mercredi 31/08

 

seconde A

·        börja gå igenom i arbetshäftet p3-5

·        repetitionsglosor

·        muntlig kommunikationsövning 2o2

·        se början på Koh-lanta

·        oregelbundna verb bloc

·         

première B

·        gå i genom läxan muntligt

·        repetitionsmeningar 2

·        (fortsätta med enkel muntlig övning 2o2)

·        ny textläxa till nästa vecka

·        picteureka

·        diaphrasesutiles1classe3n34: C:\Users\aw670\Desktop\2208\niveau4devoirphrases2t3.htm 1 :a gjord

·        dialogue-phrasesimportantes2

·        vanliga fraser 2o2 + tillsammans

·        (verbrepetition)

 

 

 

planv35 jeudi 01/09

 

4H

·        läxförhör siffror – skriftligt och muntligt

·        repetitionsstenciler – 2o2 och tillsammans

·        titta på apoal5a

·        ppt problème

·        (repetera beskrivningar – läxa v37 – 1 – 2 – 3)

·        (spela qui est-ce?)

·        gå igenom nästa veckas läxa - PBLV

5

·        läxförhör vädret – skriftligt och muntligt

·        kahoot-légumes

·        läsa och öva

·        repetitionsord och meningar

·        frukt och grönt

·        (öva på ”är” och ”har” 1)

·        (gå i genom possessiva pronomen)

·        öva siffror i helklass

3

·        verbgenomgång tillsammans sedan 2o2

·        muntliga kommunikationsövningar med verb

·        gå igenom läxan till v36

4R

·        läxförhör siffror – skriftligt och muntligt

·        repetitionsstenciler – 2o2 och tillsammans

·        titta på apoal5a

·        ppt problème

·        (repetera beskrivningar – läxa v37 – 1 – 2 – 3)

·        (spela qui est-ce?)

·        gå igenom nästa veckas läxa - PBLV

6

·        läxförhör färger

·        (parfums de glace)

·        (vanliga ord och meningar - dia)

·        lära oss veckodagarna1 – 2

·        (lära oss enkla frågor på franska)

·        skriva och säga siffror och datum i arbetshäftet

·        (lära oss några länder på franska)

 

 

 

planv35 seconde 02/09

 

seconde A

·        gå igenom läxan tillsammans

·        muntliga övningar compositeurs Debussy

·        textläxa till nästa vecka

·        (muntlig övning)

·        (viktiga meningar 2o2)

·        (jeu - dialogue)

·        acheter vette 3 muntligt

·        (ordkunskapsövningar + meningar)

 

première A

·        gå i genom läxan muntligt

·        repetitionsmeningar 2-3

·        fortsätta med enkel muntlig övning 2o2

·        ny textläxa till nästa vecka

·        picteureka

·        jeux de l’oie

·        adjektivövning

·        verbrepetition

seconde B

·        gå igenom läxan tillsammans

·        muntliga övningar compositeurs

·        textläxa till nästa vecka

·        muntlig övning

·        viktiga meningar 2o2

·        jeu - dialogue

·        chanson avenir-louane

·        ordkunskapsövningar + meningar

·        zamours

 

 

 

 

 

 

 

 

http://franska.be/exercices/8700a/8704questcequecest1.htm

http://franska.be/exercices/8700a/exercicesaureliefilippetti.htm

http://franska.be/exercices/exercices79008500/8200proverbes1.htm

http://franska.be/exercices11/benzema/etreavoirtemps/etreavoirtempsindex.htm

frukt och grönt révision n4

planv36 lundi 05/09

 

première A

·        vanliga fraser tillsammans

·        börja gå igenom texten

·        titta på zamours 030916

·        titta på voice kids 03/09/16

·        (jeux de l’oie)

·        (titta på personne+cuisine)

·        (dialogue)

·        elle descend+maman

·        (repetitionsmeningar3)

·        (fortsätta med enkel muntlig övning 2o2)

·        (diaphrasesutiles1classe3n34: C:\Users\aw670\Desktop\2208\niveau4devoirphrases2t3.htm 3)

·        verbrepetition

4H

·        gå igenom PBLV-frågorna

·        titta på voice 0309

·        muntligt berlioz

ej gjort:

·        repetera beskrivningar – förbereda qui est-ce spela

·        läsa enkelt recept

·        qu’est-ce qui manqueniveau2a

·        kroppsdelar och klädesplagg + priser lexiflee

·        frågeställningar titta på zamours

·        repetitionsord mer repetitionsord: ficheR5  ficheR6

·        fiche231repetitionsgrammatik1

3

·        arbeta med Palais Idéal ; besvara frågorna skriftligt

·        muntliga övningar 2o2 med verben

·        verbträning - grammaire

5

·        kahoot

·        qu’est-ce qui manqueniveau1

·        faire les courses – faire du shopping – läxa shoppa

·        voice 0309

·        (possessiva pronomen)

·        enkla ord htm

·        fiche phr-situa-niv1

·        (VANLIGA FRASER 1b)

·        (réviser chiffres oral)

·        (dialo acheter crêpe)

6

·        träna att beställa mat på restaurant – pizza loulou

·        öva datum och enkla dialoger - lexi

·        olika djur på franska - lexiflee

·        qu’est-ce qui manqueniveaudeb

·        leka med djur

·        chanson – jean-pascal

 

 

planv36 mardi 06/09

 

première B

 

 

 

 

·        börja gå igenom texten

·        göra klart demande à ton copain

·        titta på Franskaresa

·        elle descend+maman

 

·        vanliga fraser tillsammans

·        jeux de l’oie

·        titta på personne+cuisine

·        dialogue

·        chanson

·        repetitionsmeningar3

·        fortsätta med enkel muntlig övning 2o2

·        diaphrasesutiles1classe3n34: C:\Users\aw670\Desktop\2208\niveau4devoirphrases2t3.htm 3

·        verbrepetition

seconde B

·        gå igenom croque-monsieurtexten

·        gemensamt repetera handla kläder dialog (esse 2)

·        grammatikhäftet skall inlämnas senast fredag vecka 37

·        teve-cuisine – personne

·        diskussionsord

4R

·        pblv-frågor tom nr 16

·        tittat på voice 0309

·        tittat på apoal5b

·        sång Avenir

·         

·         

·        repetera beskrivningar – förbereda qui est-ce spela

·        dialogue - description

·        läsa enkelt recept

·        qu’est-ce qui manqueniveau2a

·        kroppsdelar och klädesplagg + priser lexiflee

·        frågeställningar titta på zamours

·        repetitionsord mer repetitionsord: ficheR5  ficheR6

·        fiche231repetitionsgrammatik1

 

 

planv36 mercredi 07/09

 

seconde A

·        gå igenom croque-monsieurtexten

·        gemensamt repetera handla kläder dialog (esse 2)

·        grammatikhäftet skall inlämnas senast fredag vecka 37

·        teve-cuisine – personne

·        diskussionsord

première B

·        läxan ändrad till tisdag läxgenomgång texten i grupper

·        genomgång voisnphrases-översättning alla meningar

·        sång l’agitateur

·        titta på zamours

·        qu’est-ce qui manque – je me suis trompé

·        snabbt apoal 5b inte sista valet

 

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

·        ny textläxa: la truffe

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

 

http://www.franska.be/exercicesdujour/indexexercicesdujourv12.html

http://lyricstraining.com/fr

planv36 jeudi 08/09

 

4H

·        läxförhör PBLV

·        muntligt om PBLV

·        muntlig 2o2övning ayrault

·        arbeta med beskrivningar12 - 3

·        spela qui est-ce – läxa nästa vecka

·        börja läsa recept

·        gå igenom ingredienser

·        titta på cuisine

5

·        läxa shopping

·        spela kahoot

·        zamours-frågor - 1

·        muntligt öva vad gillar du – köpa glass m.m.

·        dialoger – shopping

·        vi lär oss mer kläder och övar priser

·        jeu 2o2 muntligt

·        är - har

·        frågeställningar

·        beskrivningsövningar

3

·        läxa muntligt och skriftligt Palais Idéal

·        ny läxa Wallace1 – 2 – 3 - 4

·        muntlig 2o2övning

·        verbövning

4R

·        läxförhör PBLV

·        börja läsa recept

·        gå igenom ingredienser

·        titta på cuisine

·        spela qui est-ce – läxa nästa vecka

·        arbeta med beskrivningar

6

·        läxa dagar

·        muntligt dagar datum

·        jobba med verbet avoir i presens + boken

·        sång

 

 

 

planv36 seconde 09/09

 

seconde A

·        läxa croque-monsieur – muntligt och skriftligt

·        titta på croque-monsieur

·        ny textläxa; les gâteaux

·        sång – avenir

·        zamours

·        jeu esse

·        grammatikhäftet

·        http://www.histoiresdebonbons.org/bonbon.html

·        Berlioz

première A

·        läxan ändrad till tisdag läxgenomgång texten i grupper

·        genomgång voisnphrases-översättning alla meningar

·        sång l’agitateur

·        titta på zamours

·        snabbt apoal 5b inte sista valet

 

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

·        ny textläxa: la truffe

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

seconde B

·        läxa croque-monsieur – muntligt och skriftligt

·        titta på croque-monsieur

·        ny textläxa till v38 om 2 veckor

·        impojeu esse1

·        qi-test

·        kunskapsmål

·        spelat oie no1

 

 

 

http://www.histoiresdebonbons.org/bonbon.html

 

 

 

 

 

 

planv37 lundi 12/09

 

première A

·        ny textläxa: la truffe

·        TGB1+2

·        titta på apoal 5a

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

 

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        (Monopoly)

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

·        ordkunskap: exermots1

4H

·        öva 2o2 på beskrivningar

·        spela qui est-ce

·        spela akinator

·        arbeta muntligt och skriftligt med beskrivningar

·        titta på zamours 1009

·        (PBLV)

·        (Fifi-oral)

3

·        gå igenom Wallace - textläxa

·        zamours

·        mer Wallace 2o2

·         

·        Ariol1er

·        les verbes en dialogue

·        télé - personne

5

·        öva på vêtements - prix

·        muntliga aimerövningar

·        15 révision Ayrault

·        Ariol-1er de la classe t.o.m. « mon crayon »

·        acheter une glace läst page 1 – dialogue (läxa v38)

·        télé

·        muntligt öva vad gillar du – köpa glass m.m.

·         

6

·        gå igenom frukter och bär

·        frukter och länder

·        aimer-dia

·        aimer-ppt

·        Ariol1erdelaclasse

·        öva på är – och – har

·        classe6situationsorales5

·        muntligt öva datum1 - 2

·        ppt

·        les animaux

·        blandade frågor

 

 

planv37 mardi 13/09

 

première B

 

 

 

 

·        läxgenomgång

·        ny textläxa: la truffe

·        titta på apoal 5a

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

·        ordkunskap: exermots1

·        jeu oral             x

·         

seconde B

·        dialogue: shopping

·        läsa och översätta texten gâteaux

·        Ariolk1erdelaclasse

·        telé-zamours-personne-cuisine

·        dialogue verbes

·        dialogue Le Foll

·        enkla muntliga övningar 2o2

4R

·        öva 2o2 på beskrivningar

·        spela qui est-ce

·        spela akinator

·        arbeta muntligt och skriftligt med beskrivningar

·        titta på zamours

·        PBLV

·        Fifi-oral

 

 

planv37 mercredi 14/07

 

seconde A

·        dialogue: shopping

·        läsa och översätta texten gâteaux

·        Ariolk1erdelaclasse

·        telé-zamours-personne-cuisine

·        dialogue verbes

·        dialogue Le Foll

·        enkla muntliga övningar 2o2

première B

·        ord- och meningsbildning

·        télé-Sandhamn-Ariol1erdelaclasse

·        ny textläxa: la truffe

·        titta på apoal 5a

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

·        ordkunskap: exermots1

·        jeu oral             x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv37 jeudi 15/09

 

4H

·        läxa beskriva personer skriftligt och muntligt

·        gå igenom verben – verbet faire (läxa v.38)

·        spela qui est-ce

·        Ariol1erdelaclasse

·        akinator

5

·        läxa klädesplagg

·        fortsätta dialogue-aimer

·        titta på Damiens

3

·        läxa Wallace muntligt och skriftligt

·        ny textläxa Cannes

·        chanson

4R

·        läxa beskriva personer skriftligt och muntligt

·        gå igenom verben – verbet faire (läxa v.38)

·        spela qui est-ce

·        Ariol1erdelaclasse

·        akinator

6

·        läxa månaderna

·        muntliga ”gilla-övningar”

·        beställa på restaurang

·        chanson

 

 

 

planv37 seconde 16/09

 

seconde A

·        muntligt öva på les gâteaux

·        ord- och meningsbildning med texten

·        jeu musical

·        télé

première A

·        ord- och meningsbildning

·        télé-Sandhamn-Ariol1erdelaclasse

·        ny textläxa: la truffe

·        titta på apoal 5a

·        dialog; muntlig övning: phrases impotantesTGB

·        frasläxa om 2 veckor: vanliga fraser tillsammans

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        http://www.franska.be/exercicesdujour/pizzaloulou/berlioz/1.htm oral

·        spela oui-non

·        ordkunskap: exermots1

·        jeu oral             x

seconde B

·        muntligt öva på les gâteaux

·        ord- och meningsbildning med texten

·        jeu musical

·        télé

 

 

 

 

 

 

 

planv38 lundi 19/09

 

première A

·         

4H

·         

3

·         

5

·         

6

·         

 

 

planv38 mardi 20/09

 

première B

 

 

 

 

·         

seconde B

·         

4R

·         

 

 

planv38 mercredi 21/07

 

seconde A

·         

première B

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv38 jeudi 22/09

 

4H

·         

5

·         

3

·         

4R

 

6

·         

 

 

 

planv38 seconde 23/09

 

seconde A

 

première A

·         

seconde B

 

 

 

 

 

 

 

planv39 lundi 26/09

 

première A

·        ordkunskap: exermots1

·         

4H

·         

3

·         

5

·         

6

·         

 

 

planv39 mardi 27/09

 

première B

 

 

 

 

·         

seconde B

·         

4R

·         

 

 

planv39 mercredi 28/07

 

seconde A

·         

première B

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv39 jeudi 29/09

 

4H

·         

5

·         

3

·         

4R

 

6

·         

 

 

 

planv39 seconde 30/09

 

seconde A

 

première A

·         

seconde B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv38 lundi 19/09

 

première A

·         

4H

·         

3

·         

5

·         

6

·         

 

 

planv38 mardi 20/09

 

première B

 

 

 

 

·         

seconde B

·         

4R

·         

 

 

planv38 mercredi 21/07

 

seconde A

·         

première B

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv38 jeudi 22/09

 

4H

·         

5

·         

3

·         

4R

 

6

·         

 

 

 

planv38 seconde 23/09

 

seconde A

 

première A

·         

seconde B

 

 

 

 

 

 

 

planv38 lundi 19/09

 

première A

·         

4H

·         

3

·         

5

·         

6

·         

 

 

planv38 mardi 20/09

 

première B

 

 

 

 

·         

seconde B

·         

4R

·         

 

 

planv38 mercredi 21/07

 

seconde A

·         

première B

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv38 jeudi 22/09

 

4H

·         

5

·         

3

·         

4R

 

6

·         

 

 

 

planv38 seconde 23/09

 

seconde A

 

première A

·         

seconde B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv37 lundi 12/09

 

première A

·        ordkunskap: exermots1

·         

4H

·         

3

·         

5

·         

6

·         

 

 

planv37 mardi 13/09

 

première B

 

 

 

 

·         

seconde B

·         

4R

·         

 

 

planv37 mercredi 14/07

 

seconde A

·         

première B

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv37 jeudi 15/09

 

4H

·         

5

·         

3

·         

4R

 

6

·         

 

 

 

planv37 seconde 16/09

 

seconde A

 

première A

·         

seconde B