4:ème ; ancpage ; planning19 ; planning ; ancienpage20 ; cours ; 21 ;

1.             v16 hörläxa chez le coiffeur

2.             v17 textläsning och uttal ; les courses

3.             v18 textläsning Petit Biscuit finns på ss; svårare text här

4.             v19 ingen läxa

5.             v20 vardagsfraser; phrasesessentielles2

6.             v21 contrôle ; Petit Biscuit, faire les courses ; article partitif ; vardagsfraser2

7.             v15 contrôle

8.             décrireimagejeubox

9.             vardagsfrasersauve

10.       fairelescourses1

11.       fairelescourses1co

12.       listecourses1

13.       courses3

14.       artpartexplication

15.       artpart1a

16.       coiffeur44

17.       coiffeur16audio

18.       coiffeur12audio

19.       devoir v10 gå och handla mat; läsa, lyssna, förstå, träna uttal

20.       gå och handla mat; läsa, lyssna, förstå, träna uttal

21.       5220livreParis

22.       extraövningar: compcontrôle

23.       pub tordjman

24.       comp1vtv11blc

25.       v12: resedialoger1

26.       resedialoger2

27.       mots3

28.       les contraires

29.       les 100 mots

30.       encore 100mots

31.       audio hôtel

32.       audio exerc

33.       audio programmesTV

34.       dialogue1 – 2 - 3

35.       jeudeconversa1 - 2

36.       mots ess2    3 

37.       textes comptines1

38.       artelavagedesrues

39.       jeu d’observ Paris

40.       dialogue Debussy

41.       dialogue Bizet

42.       situationsfle12 - 3

43.       noms des rues

44.       cm:papa parfait

45.       cm: le fromage

46.       cm: bonjourin

47.       actes de parole

48.       métro

49.       révision123 - 4

50.       révision567 - 8

51.       révision9 – 10 - 11

52.       révision1   2   3

53.       4   5   6

54.       7   8   9

55.       uttalsövningar

56.       révision26 (4eme)

57.       bien prononcer1

58.       bien prononcer2

59.       bien prononcer3

60.       bien prononcer4

61.       règles de prononcia1

62.       règles de prononcia2

63.       prononciation3

64.       dialogue36 ;  

65.       dialogue37 ;  

66.       dialogue38 ; 

67.       bilddialoger 21-25

68.       läsa dialoger i olika situationer, lästräning och läsförståelse

69.       användbara fraser8

70.       compniv2vt2;

71.       textläsning Seine 

72.       texte

73.       arbeta med jämförelser

74.       arbetshäfte grammatik;

75.       dictées

76.       prononcer45 - 6

77.       prononcer78 - 9

78.       lyssna uttala

79.       uttala-lyssna - simple

80.       UTTALA-välj tema

81.       provhäfte: compcontrôle prov torsdag v14

82.       länkar till glosor.eu: liens pour le cont.eu

83.       phrases de voyage

84.       phrases essse contrôle

85.       morpionessesué - franç

86.       courses2

87.       courses5

88.       1gars1fille marché

89.       .jeu68marché

90.       fiches-situation TDI

91.       à l’hôtel1.eu – 2.eu

92.       à l’hôtel blanc

93.       à l’hôtel dia

94.       hôtel.eu

95.       hôtel-texte+audio

96.       arbeta muntligt med vardagssituationer