ancpage1; l’année dernière; page de liens Hexagone; ancpage; année20 ; 21 ;

schema för bokläsning

v 19:

PROV: franska contrôle national, läsförståelse NatEko20 v17 onsdag, uppsats v21 för alla

1.                  questionssurlelivre

2.                  encoredesquestions

3.                  devoir v19 bokläsning7 t.o.m. 80pdf  

4.                  vardagsdialoger;

5.                  öva np/delf; länksamling np; mer länkar; delf; delf2:delf4

6.                  cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 -cn7ordträningssajt; cn11; delf

7.                  förklara situationer med bilder

8.                  korta muntliga övningar; pourquoi; finns på klassrummet

9.                  muntliga förberedelser och övningar

10.            v16bokläsning4 på lektion t.o.m. 40pdf

11.            devoirv17 bokläsning5 t.o.m. 60pdf; lämna in recension

12.            v18bokläsning6 på lektion t.o.m. 70pdf

13.            v20 MUNTLIGA PROV

14.            devoirv21 bokläsning8; HELA BOKEN

15.            v22 MUNTLIGA ÖVNINGAR; TÉLÉFILM

16.            muntliga övningar i form av roliga frågor och påståenden;

17.            läsförståelse; vardagsdialoger;

18.            dialog: Charden

19.            Cyprien Twitter

20.            Fb-amis-élèves

21.            kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation1;

22.            hörövning: La conquête

23.            dumma diskussioner

24.            gåtor och knep/knåp

25.            Olympe de Gouges-vidéo;

26.            regarder Joséphine Ange gardien

27.            förklara situationer med bilder

28.            på turistbyrån;

29.            diskutera ask: ask1 -  ask2;

30.            y’a que la vérité

31.            7 différences

32.            mort du loup - vid

33.            hörövningar ; 

34.            textes ;

35.            små korta sketcher + videor: Muriel Robin + camembert; sketch – Cam1 - 2

36.            dialogue3 – 4 - 5

37.            läsa skämt1 –blagues2;  

38.            meningskonstruktion,

39.            hörövningar från teve/radio, 

40.            20minutes en pdf

41.            Cyprien-snap;

42.            serveuse?1    2      3;

43.            Frankrikekunskap-spel;

44.            Cyprien - déteste:

45.            video: Sainte-Catherine*

46.            muntliga ämnen-test;

47.            hörövningar d’art d’art

48.            Eiffeltornet lönsamt? övningar och förståelse;

49.            titta på fransk textad film; prata film och litteratur;

50.            ordkunskap;

51.            l’école par Cyprien*

52.            planpremièrev16

53.            douce langue

54.            unité pdf

55.            réseau alpha

56.            donner son opinion - co

57.            exercices delf italien

58.            rédaction niv4

59.            déchets débats-vidéo

60.            CO – L’automédication

61.            interdiction gobelets

62.            histo garde nap

63.            faitsdivers1

64.            faitsdivers2

65.            faitsdivers3

66.            compréB2

67.            faitsdivers4

68.            faitsdivers5

69.            faits divers 14

70.            faits divers 14a

71.            faits divers 14b

72.            faits divers 16

73.            faits divers 16a

74.            faits divers 16b

75.            comptext1

76.            comptext1b - vidéo

77.            comptext1c

78.            comptext1d

79.            comptext1e

80.            comptext1f

81.            comptext1g

82.            comptext1h - vidéo

83.            comptext1i - vidéo

84.            comptext1j - vidéo

85.            comptext1k - vidéo

86.            comptext1l - vidéo

87.            site ressources comptext

88.            texte à trou1

89.            texte à trou2

90.            texte à trou3

91.            texte à trou4

92.            texte à trou5

93.            texte à trou6

94.            texte à trou7

95.            texte à trou8

96.            texte à trou9

97.            texte à trou10

98.            texte à trou11

99.            texte à trou12

100.       texte à trou13

101.       texte à trou14

102.       texte à trou15

103.       texte à trou exemple

104.       pub170

105.       pub Bigard1

106.       pubCristalline

107.       pub agri1

108.       pubaldi

109.       pubaldi2

110.       pubVW

 

 

 

 

 

 

1.             comp où on va papa 1-70

2.             on va papa pdf

3.             rn1

4.             rptout

5.             dialogues quotidiens

6.             karaoké

7.             jeuquestions - adultes

8.             läxa v11: lämna in sammanfattning chapitres pdf 31-45devoir v11 : lämna in sammanfattning chapitres pdf 31-45

9.             vecka 12 : chapitres 46-57

10.        v13 : chapitres 58-70 PROV på boken fram till chapitre 60

11.        devoir v14 : film

12.        devoir v17 : boken utläst

13.        ordkunskap1

14.        ordkunskap2

15.        Bigflo & Oli - extrous

16.        rf1rf2comp

17.        FABRIQUE À SPÉCIALITÉS

18.        AUDIO à télé

19.        capsurlefle

20.        faitsdivers11

21.        le France Sardou – par – exer10tubes

22.        Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

23.        354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

24.        site chansons fle1fle2fle3

25.        Michel Sardou dialogue complet

26.        grammaire345 - dia

27.        sitefle pour s’entraîner

28.        sites voca

29.        phrases à trous

30.        ordkunskap1

31.        test chanson1

32.        test chanson2

33.        test chanson3

34.        quiz musical

35.        chanson1 - corrigé

36.        chansonblindtest

37.        chansonblindtest2

38.        terminezlesparoles

39.        terminezlesparoles2

40.        Alinepcimparfait

41.        site chansons françaises

42.        chansonstrouLouane

43.        lyricsgaps

44.        karaoké

45.        jeu chanson1

46.        jeu chanson23 - 4

47.        discuter le livre ; le livre en pdf

48.        läxa v10: bokläsning 2; chapitres 20-30

49.        questions sur le livre11-20 ;

50.        encore des questions

51.        rptout

52.        test3

53.        test4

54.        test5

55.        test6

56.        testvocaavancé

57.        oraltour

58.        20questions

59.        la grosse rigolade1

60.        testvoca

61.        DILF

62.        vegan2vegan3vegan4

63.        corrigé sources - faux

64.        menu vegvegtélé

65.        delf3delf4

66.        audiopolice - quest

67.        coupewebquest - vidéo

68.        conseilmunicipal

69.        filmer police?

70.        alcoolisme

71.        sitefle pour s’entraîner

72.        sites voca

73.        phrases à trous

74.        ordkunskap1

75.        motsles+utilisés1 – 2 - 3

76.        mots familiers

77.        on va 1-10

78.        on va pages livre - pdf

79.        Saint-Valentin

80.        läsa text om betyg1 + 2;

81.        hörövning tevenyheter;

82.        vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

83.        diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

84.        i skobutik – på modet;

85.        Bigflo & Oli - extrous

86.        l’affaire Grégory vidéo2 - 3

87.        Estelle Mouzinm2m3

88.        dupont de ligonnès

89.        paulin1paulin2

90.        mesrine1mesrine2

91.        1 hörövning/läxa ena gruppen affaire Grégory;

92.        den andra affaire Estelle Mouzin

93.        ev. muntliga presentationer : l’affaire Grégory vidéo2 - 3 ou Estelle Mouzinm2m3

94.        diskutera betyg på franska;

95.        muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

96.        diskussionsövningar1c;

97.        hörövning: Intouchables;

 

 

la semaine 7 : läxa tisdag v7: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.    prata och skriva om tevefilmen ”Sources assassines”,

2.             torsdag: öva hör- och läsförståelse inför np

la semaine 6 : läxa v6: titta klart på filmen finns på klassrummet : sources

1.         läsa text om betyg1 + 2;

2.         hörövning tevenyheter;

3.         vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; 

4.         diskussionsövningar1bpå stan – bagerie/kondis; 

5.         i skobutik – på modet;

6.         1 hörläxa ena gruppen affaire Grégory;

7.         den andra affaire Estelle Mouzin

la semaine 7 : läxa v7: muntliga presentationer : l’affaire Grégory vidéo2 - 3 ou Estelle Mouzinm2m3

8.         diskutera betyg på franska;

9.         muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; 

10.   diskussionsövningar1c;

11.   hörövning: Intouchables;

la semaine 8 : läxa v8: bokläsning 1

 

 

 

la semaine 5 : läxa v5: texte : devoir v5: sourcesassassinesexervid

1.   sourcesassassines gén

2.       sourcesgén1 - 2

3.       sources1partie1version

4.       infographie site

5.       révision de gramm

6.       tatouquestcorri - co

7.       tatou567dis8vf

8.       louiseattaquesub - tat

9.       sub20sub21sub22

10.   cyberattaque

11.   tableau-opinion - sub

12.   Normantatou - tatou

13.   tatou1tatou2tatou3 - 4

14.   pk-tatouagetatou8 - Dam

15.   téléscoop sources

16.   livredephrases konjunk

17.   pub150v4blanc - quest

18.   25questions

19.   Bigflo & Oli - extrous

20.   l’affaire Grégory vidéo2 - 3

21.   Estelle Mouzinm2m3

22.   dupont de ligonnès

23.   paulin1paulin2

24.   le France Sardou – par – exer10tubes

25.   Sardou1Sardou2Louane-je vole exer

26.   354chansons de Sardoujeu Sardou2b2avec

27.   site chansons fle1fle2fle3

28.   Michel Sardou dialogue complet

29.   grammaire345 - dia

30.   mesrine1mesrine2

 

la semaine 4 : läxa v4: texte : exgagneauloto questions ; texten ss

1.         fortsätta arbeta med konjunktiven, skriftligt/muntligt

2.         subjonctif1 ; subjonctif1

3.         muntliga gramövningar exercices oraux 345 exer

4.         conversaoriginale

5.         discoursMacronv4

6.         pub150v4blanc - quest

7.         devoir v5: sourcesassassinesexer - vid

8.         indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20

9.         les voeux du président auditif + le texte;

10.   jeu-émotions

11.   jeurelaémo;

12.   jeu3

13.   jeu4alcool

14.   jeu5intox;

15.   muntliga kommunikationsövningar1

16.   diskussionsövning

17.   efterjulövning

18.   test de français

19.   hörövning-tourneuse;  

20.   jeuquestionscultugéné

21.   25questions

22.   Bigflo & Oli - extrous

23.   ordkunskap och ordbildning;

24.   subjonctif1

25.   corrigé; sub1

26.   sub2

27.   sub3

28.   sub4;

29.   sub3eme

30.   sub5

31.   sub6

32.   su7;

33.   subjeu

34.   sub8

35.   sub9;

36.   article: mon fiancé-femme 1 - 2

37.   fêtes1 + 2 + 3;

 

 

 

la semaine 2 : ingen läxa

38.   communication20192020

39.   jeuquestionscultugéné

40.   dégustation galette des rois - vidéo

41.   25Q citoyen

42.   25Qégalitéh/f

43.   25Qécole

44.   25Qobligation

45.   25Qhabitudes

46.   rntout

47.   painperdu

 

 

 

 les semaines:

HT

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

extra