version 125  PLANNING; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr 4 :ème

 

 

exercices

devoir Salut 3 + fiches 1

 

34

allmän repetition av nivå 1-2, introduktion,  repetera ord; beskriva sig själv och sin familj, familjeord, mer familjeord; berätta om olika personer; ställa vanliga frågor och besvara dessa, räkneord, datum, väder, klockan, telefonnummer text; telefonnummer 1-2-3; ; tout réviser, smaker, vanliga fraser 123;  4; 5; chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4;

repetitionsord1, repetitionsord2

 

35

Plus Belle La Vie simple

 

36

textes divers 1

 

37

dialogue1 -  dialogue2

 

38

textes divers 2

 

39

vardagssituationer : au restaurant, på järnvägsstationen, på posten och på banken, muntliga dialogövningar om vanliga teman, genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb 123, negationer, uttalsövningar, allmän grammatik, vardagssituationer 2; öva frågor och svar –oui/non; phrases importantes1-6;  chapitre 5, chapitre 6

dialogue3 - dialogue4 - dialogue5

faire

40

phrases importantes1;

mal

41

phrases importantes2; audio1

 

42

Fort Boyard facile ; audio2 

 

43

phrases-opinion

 

44

les vacances d’automne

 

45

läsa och resumera en text, berätta vad som har hänt, berätta och beskriva en person eller en händelse, presentera en person eller en sak, läs- och hörförståelse, franska adjektiv och adverb, partitiv artikel, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 12

dialogue6 -  dialogue7 -  dialogue8

exerc

46

prendre un taxi, en ville – à la boulangerie

 

47

contrôle continu

cc

48

dialogue9 - dialogue10 - dialogue11

 

49

phrases importantes3;

50

contrôle continu

cc

51

phrases importantes4;

 

2

vardagliga situationer : på turistbyrån, hos läkaren, på apoteket, kroppsdelar , passiv form och oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar, chapitre 13, chapitre 14, textes sur Paris 1, textes sur Paris 2, textes sur Paris 3, textes sur Paris 4, textes sur Paris 5,

dialogue12 - dialogue13 - dialogue14

 

3

magasin de chaussures - mode

 

4

dialogue15 - dialogue16 - dialogue17

 

5

les verbes irréguliers 1-2 

 

6

phrases importantes5;

 

7

vardagliga situationer : gå och handla, på hotellet, reda ut missförstånd, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia och allmän grammatikrepetition, textes sur Paris 6, textes sur Paris 7

phrases importantes6;

 

8

les verbes irréguliers 3-4 

 

9

sportlov

 

10

les verbes irréguliers 5-6 

 

11

dialogue18 - dialogue19 - dialogue20

cc

12

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 1

 

13

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen

les verbes irréguliers 7-8

 

14

les vacances de Pâques

 

15

dialogue21 - dialogue22 - dialogue23

 

16

les verbes irréguliers 9-11

 

17

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 2

 

18

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 3

 

19

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 4

 

20

dialogues en dessin 1

 

21

dialogues en dessin 2

cc

22

dialogues en dessin 3

 

23

dialogues en dessin 4

 

24

dialogues en dessin 5

 

 

viktiga dialoger att lyssna på, läsa efter, läsa för varandra, förstå och översätta:

302. dialogue1 - 303. dialogue2 - 304. dialogue3 - 305. dialogue4 - 306. dialogue5 - 307. dialogue6 - 308. dialogue7 - 309. dialogue8 - 310. dialogue9 - 311. dialogue10 - 312. dialogue11 - 313. dialogue12 - 314. dialogue13 - 315. dialogue14 - 316. dialogue15 - 317. dialogue16 - 318. dialogue17 - 319. dialogue18 - 320. dialogue19 - 321. dialogue20 - 322. dialogue21 - 323. dialogue22 - 324. dialogue23 - 325. dialogue24 - 326. dialogue25 - 327. dialogue26 - 328. dialogue27 - 329. dialogue28 - 330. dialogue29 - 331. dialogue30 - 332. dialogue31 - 333. dialogue32 - 334. dialogue33 - 335. dialogue34 - 336. dialogue35 - 337. dialogue36 - 338. dialogue37 - 339. dialogue38 - 340. dialogue39 - 341. dialogue40 - 342. dialogue41 - 343. dialogue42 - 344. dialogue43 - 345. dialogue44 - 346. dialogue45 - 347. dialogue46 - 348. dialogue47 - 349. dialogue48 - 350. dialogue49  

  

extratexter att läsa, förstå och uttala rätt:

 

chapitre4 Fanny

chapitre 5 la place

chapitre 6 roller

chapitre 7 le vol a  b

chapitre 8 Piaf a  b

chapitre 10 manneq

chapitre 11

chapitre 12 margue