version 126  PLANNING ; FRANĮAIS; gustafsson@gmx.fr CLASSE 3+school

exercices; livret; plansem1; plansem2; plansem3;

devoir 1

devoir 2

v33

introduktion och presentation av klassens elever och lärare; muntliga "uppfräschningsövningar" för att få i gång språket efter sommarlovet; viktig hörövning


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3r...pdf (101 KB)

 

34

allmän repetition av nivå 2repetition-texteberätta om sommaren, chanson; hörövning tv; pub Ford; muntliga övningar situations1; phrases et dialogues3 - bla ; 3v33revision2b; 3v34unpeuderevision; 3v34exercicesdivers;

dialogues de révision1

dialogues2

 

v34

KOMMUNIKATION - ett av årets viktiga ledord; varje lektion innehåller alltid en stor dos av muntlig aktivitet kombinerat med hörförståelse; stort fokus på att träna oss och öva på att bli bättre på att tala franska och att träna hörförståelsen-vi kommer att höra mycket vardagsfranska från framförallt teve; denna vecka lite grammatisk repetition, en muntlig parövning, interaktiva kommunikativa övningar på datorn, vi kommer också att titta, lyssna och öva glosor från lilla Ariol


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3u...pdf (61 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse4e...pdf (232 KB)

devoir

glosorna till torsdagsens läxa på glosor.eu
https://glosor.eu/ovning/vocabula...

35

exercices oraux situations en France; orauxjavisst ; 3 phrases de voyage dia ; verbes en dialogues1 - 2 ; verbesjeufranįais ; verbesjeusuédois ; dialos ; reseförberedelser-glosor-meningar-situations ; hörövningar tv ;

repetitionsgrammatik; mots

 

v35

skriftligt läxförhör på måndag sedan muntliga övningar, grammatisk genomgång och repetition; på torsdag kommer en kortare grammatisk diagnos på enkla, grundläggande konstruktioner, muntliga övningar med verb och tidsformer, kunna berätta vad man har gjort och vad man skall göra; praktiskt kunna använda verb och tidsformer i olika sammanhang; muntliga parövningar; grammatik i form av musikaliska hörövningar; muntlig lästräning och repetition av vardagliga fraser

 

 


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.pngclasse3f...docx (32 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3f...pdf (176 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3t...pdf (112 KB)

muntliga övningar med verb och tidsformer, kunna berätta vad man har gjort och vad man skall göra; praktiskt kunna använda verb och tidsformer i olika sammanhang; muntliga parövningar; grammatik i form av musikaliska hörövningar; muntlig lästräning och repetition av vardagliga fraser

 

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngrevision...pdf (10 KB)

devoirMarisol

36

métro1 – plan ; vardagsdialoger ; dialogues été ; questions orales1 ; dialogues etc 3a ; verbes et temps ; les verbes ; les verbes3 ; dia-fiches ; vidéos Paris ;

situations 1hörläxa : *1,  *2*3,

 

v36

vi arbetar med text- och läsförståelse med bl.a. hjälp av artikeln om le Palais Idéal; vi repeterar verben muntligt och lite skriftligt; vi läser texten om Wallace och går igenom den för att träna ord- och textförståelse; den texten blir också nästa veckas läxa


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3f...pdf (249 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3v...pdf (110 KB)

grammatisk genomgång av adjektiv; muntliga och skriftliga övningar i att beskriva bilder detaljerat; läsa text om fransk frukost-lästräning och läsförståelse; lyssna på fransk frukostteveprogram; försöka förstå en fransk väderleksrapport

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngpalaisid...pdf (10 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngpalaisid...pdf (1400 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngexercice...pdf (100 KB)

phrasesutilesmagasin

37

phrasesutiles2b ; jdf20 verbes d’action ; jeu :les chiffres morpion les verbes1; fiches révi 1   2   3  4   5   6  7   8   9beskriva sig själv och sin familjställa vanliga frågor och besvara dessaenkla dialoger; situations3n;

Berthillon, hörläxa; Wallace

 

v37

muntliga vardagssituationer från sajten francais101.com; grammatisk genomgång av olika pronomen följt av skriftliga och muntliga applikationsövningar; textläsning och övning i läsförståelse om Wallacefontäner


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngwallace.jpg (89 KB)
https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngwallaceq...pdf (8 KB)

vi pratar bostäder och läser franska recept; läs och träna förståelse på franska bostadsannonser; lästräna och försök förstå franska recept; hörövning från franska matprogram på teve; vi lyssnar och övar hörförståelse genom bl.a. lilla Ariol som i dagens avsnitt visar hur man blir bäst i klassen; muntliga parövningar

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngwallaceq...pdf (8 KB)

 

devoirdialogues

38

repetera verb1; texter med olika övningar: jdf10 faits divers 1 - jdf11 faits divers 2 - jdf12 faits divers 3 - jdf13 faits divers 4 - jdf14 faits divers 5 - jdf15 faits divers 6 - jdf16 faits divers 7 - jdf17 faits divers 8 - jdf18 faits divers 9 - jdf19 faits divers 10 - jdf20 faits divers 11 -  Moličre, dialogue pron ;

métro-grillonshörläxa

 

v38

vi läser texten om Cannes, vi tränar på att muntligt prata om Cannes, skriftliga läsförståelseövningar på texten; hörövning i form av Patrick Gutrins sång samt teve


 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngcannes.pdf (731 KB)

 

 

39

vardagssituationer : au restaurant, på järnvägsstationen, på posten och på banken, titta på 1minute au musée; Pariskunskap+divers;

Cheval1  2   3   4

 

v39

muntliga lästräningsövningar; vardagliga situationer, ordbildning, hörövningar från aktuella teveprogram, meningskonstruktion

kommunikationsövningar 2o2; frågeställningar och använda grammatiken i praktiken; hörövningar i olika vardagliga situationer, fortsatt arbete med muntliga och skriftliga dialoger i vardagssituationer; ordkunskap, repetera och lära sig nya viktiga ord + öva s.k. svåra ord; ordbruk och ordkunskap är veckans huvudtema; textläsning och textförståelse om staden Cannes och dess filmfestival; hörövning: fransk musik och Toto

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngphrasesc...pdf (88 KB)

Cannes1

Cannes2

Cannes3

40

muntliga dialogövningar om vanliga teman, genitiv, possessiva pronomenregelbundna verb 123, negationer, uttalsövningar; fiches DELF; hörövningar; partiel1javisst

la Croisette1   2

 

v40

fortsatta muntliga övningar på vardagssituationer; övningar på språkliga konstruktioner, grundläggande grammatik med verb och personliga pronomen

lästräna, lyssna, läsa efter texter om bl.a. nougat; muntlig och skriftlig förståelse; skriftliga övningar i grammatik på olika nivåer, både enkel repetition och mer djupgående förståelseövningar; hörövningar ur vardagliga situationer samt franskt frågeprogram

 

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngphrasesc...pdf (250 KB)

 

devoirsdf

41

situations quotidiennesTriangle d'orcompréhension de texte 2compréhension de texte 3öva på svåra ord 1

policier1     2

 

v41

vi pratar bostäder och läser franska recept; läs och träna förståelse på franska bostadsannonser; lästräna och försök förstå franska recept; hörövning från franska matprogram på teve; vi lyssnar och övar hörförståelse genom bl.a. lilla Ariol som i dagens avsnitt visar hur man blir bäst i klassen; muntliga parövningar

muntliga och skriftliga övningar på "gå-på-marknaden" i vilken vi övar bl.a. på den partitiva artikeln, vi övar också på franska inköpslistor, matbroschyrer och annan form av konsumtion; läs- och textförståelse om Eiffeltornet

 

 https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngbibendum...pdf (538 KB)

partitiv artikel

devoirBib

 

42

textes les bonbons; fiches DELF; hörövningar tv; chanson; berätta till bilder1+2+3; öva på cn;

hörläxa: les bonbons

 

v42

textläsning om le Fouquet's, vi övar meningskonstruktioner, muntliga övningar på rfestaurang, hörövningar från matlagningsprogram


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngclasse3f...pdf (943 KB)

muntliga ordkunskapsövningar; vi tittar på ett franskt tvprogram och tränar hör- och ordförståelse; textläsning le Fouquet's; fle-tester; muntliga situationsövningar

 

viktigaordjeu1

vanligafraserbrindilles

fletests

43

textes les bonbons; titta på 1minute au musée+vidéos Paris; göra fle-vidéo; muntliga konversationsövningar; olika recept; recette2 – 3 – 4 - 5 ; recettegalette ; expliquée; grammatisk sammanfattning;

rendez-vousdans un trainā la sortie du métro

 

v43

 

enskilda skriftliga uppgifter inför veckans prov; 

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngcommunic...pdf (59 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngsdf2.pdf (464 KB)


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngphrasesc...pdf
 (319 KB)

prov

fichessituations

fraser

44

les vacances d’automne

les vacances d’automne

 

v44

 

les vacances de novembre!

45

beskriva och förklara1 + 2 + 3, vardagsfraser i olika situationeröva sig på att uttrycka åsikterkunna berätta om sin vardag och ställa vanliga frågor till kompisar och andra personer;

dans une grande surfacechez le boucher

 

v45

 

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.pngdevoir10...docx (251 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngphrasesv...pdf (93 KB)

 

46

klara av olika muntliga situationer genom att använda språket, läs- och hörförståelse, franska adjektiv och adverbfaire du shopping dia

vermine, hörläxa

 

v46

 

lyssna på bifogad fil, försök att förstå, skriv gärna ner stolpar/stödord med ord och uttryck du hör

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-music.pnglemarche.mp3 (3016 KB)

 

47

expressions orales 1-6;  Perriergrammaire-suiteolika muntliga situationer1

Bibendum

contrôle continu

v47

 


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.png2320pauv...docx
 (288 KB)


torsdagens läxa är att läsa och förstå texten (jobbar vi med på måndag) + repetera några verb

 

48

öva på svåra ord 2öva på svåra ord 3; meningsbyggnad; muntliga övningar; fiches DELF;

Gustave Eiffel, hörläxa

 

v48

prov

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngcompclas...pdf (544 KB)

49

fle-vidéos ; hörövningar tv ; titta på franskt tv-program ; pub ; l’enquęte  suiteexcčs de vitesseau commissariat; repetitionsgrammatik; gramdiv2 – 3 – 4 ;

dans une boutiquedans une librairie-papeterie

grammaire diverse 1,

v49

  

 

50

läsa olika tidningsartiklar1 - 2 ; muntliga parövningar ; praktisk grammatik ; oraux ; Tour de France ; traduction-grammaire;

maillot jaunehörläxa

chez le pharmacienchez le médecin  suite

v50

   

 

51

julsånger ; jultraditioner i Frankrike ; quizz ;

acheter un ordinateurā la laverieau rayon photo1  suite

un déjeuner au restaurantl’addition s’il vous plaît

v51

   

 

2

arbetshäfte-textes et exercices; : på turistbyrån, hos läkaren, på apoteket, kroppsdelar på franska, passiv form och oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar, facteur Cheval, grammaire3forts. muntliga situationer2;  öva på svåra ord 4;   textes et grammaireblandade övningar med repetition, nya ord, hörförståelse, dialoger och texter;

 

je ne me sens pas bienfixer un rendez-vous avec le dentiste

 

 

 

 

3

Tarte Tatin

 

 

 

 

4

roman policier

 

 

 

 

5

dans un taxil’autobusā la garel’agence de voyages

 

 

 

 

6

grammaire diverse 2, hörläxa

 

 

 

 

7

aux sports d’hiver  suiteā la discothčque

 

 

 

 

8

vardagliga situationer : gå och handlapå hotellet, reda ut missförstånd, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia, konjunktiv och allmän grammatikrepetition, bokläsning; viktiga frasersituations quotidiennes;

Yvette Guilbert

np del1

 

 

 

9

les vacances de février

 

 

 

 

10

exercices np

 np del2

 

 

 

11

livre page 5

 

 

 

 

12

situations 4

 np test1+2

 

 

 

13

les vacances de Pâques

 

 

 

 

14

livre pages 5-13

 np del3

 

 

 

15

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen; ot2  ot3  ot4  ot5  ot6  ot7ot8  ot9  ot10  ot11  ot12ot13  ot14  ot15  ot16;

livre pages 14-16

 

 

 

 

16

livre 17-21

 

 

 

 

17

livre 21-30

 

 

 

 

18

livre 31-36

 

 

 

 

19

contrôle continu 4

contrôle continu 4

 

 

 

20

livre 36-41

 

 

 

 

21

livre 42-47

 

 

 

 

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

divers1

 

 

 

 

23

divers2

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

de nationella proven måste göras innan betygssättning och skall räknas som ett vanligt prov; även övningsmomenten skall bedömas;

 

np del4 löpande, enskilt muntligt

v 15-21

 

 

 

 

 texter: läsförståelse, lästräning, översättning och praktisk grammatik:

jdf10 faits divers 1 -  jdf11 faits divers 2  -  jdf12 faits divers 3  -  jdf13 faits divers 4  -  jdf14 faits divers 5  -  jdf15 faits divers 6  -  jdf16 faits divers 7  -  jdf17 faits divers 8  -  jdf18 faits divers 9  -  jdf19 faits divers 10  -  jdf20 faits divers 11  -  jdf20 verbes d’action

 

repetera de oregelbundna verben i presens :

45. verbe 1          html

46. verbe 2          html

47. verbe 3          html

48. verbe 4          html

49. verbe 5          html

50. verbe 6          html

51. verbe 7          html

52. verbe 8          html

53. verbe 9          html

54. verbe 10        html

55. verbe 11        html

56. verbe 12        html

57. verbe 13        html

58. verbe 14        html

59. verbe 15        html

60. verbe 16        html

 

muntliga övningar i översättning, vardagliga frågor och påståenden :

5280 situations orales 1 traduc

5281 situations orales 2 traduc

5282 situations orales 3 traduc

5283 situations orales 4 traduc

5284 situations orales 5 traduc

5285 situations orales 6 traduc

5286 situations orales 7 traduc

5287 situations orales 8 traduc

5288 situations orales 9 traduc

 

viktiga dialoger i olika situationer ; hörövning, lästräning, läsförståelse, ordförståelse :

chez un agent immobilier

au musée

une chambre ā louer

 est la gare?  suite

se plaindre ā son propriétaire

au camping

donner des instructions ā la concierge

ā l’hôtel

au rayon hi-fi

au château

une livraison  suite

ā la plage

le bricolage

envoyer une lettre

ā la caisse

envoyer un paquet

ā la banque  suite

un petit accident

je suis fauché,

ā la recherche d’un emploi

un dîner en famillece soir on invite

entretien pour baby-sitter

ā la station-service

bienvenue ā la société Cortex  suite

le concert

au téléphone

la guitare

ā la douane

le tour de France  suite

inscription ā un cours de franįais

prendre un rendez-vous

 

 

moment vi skall arbeta med under hösten (+hörövning, teveprogram, muntliga och skriftliga övningar :

repetition, révision

révision1

révision2

fiches révi 1   2   3

siffror morpion 

fiches révi   4   5  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

fiches révi 6  7   8   9

beskriva sig själv och sin familj,

ställa vanliga frågor och besvara dessa,

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

enkla dialoger;

repetera verb1

faits divers 1

faits divers 2

rendez-vous

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

dans un train,

ā la sortie du métro

faits divers 3

faits divers 4

situations 1

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

verbe 1          html

verbe 2          html

Moličre

Wallace

dans 1 grande surface,

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

fiches DELF;

situations quotidiennes;

faits divers 5

faits divers 6

chez le boucher

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

faits divers 7

Berthillon

Triangle d'or

faits divers 8

faits divers 9

verbes d’action

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Bibendum

verbe 3   html

verbe 4   html

vermine

express orales 1-6

maillot jaune

verbe 5        html

verbe 6   html

Perrier

dans une boutique

dans 1 librairie-papeterie

grammaire diverse 1

textes les bonbons

verbe 7   html

au rayon photo1  suite

verbe 8          html

Gustave Eiffel

acheter un ordinateur

ā la laverie

verbe 9          html

verbe 10        html

un déjeuner au resto

l’addition svp

verbe 11        html

verbe 12        html

chez le pharmacien,

chez le médecin  suite

verbe 13     html

verbe 14        html

l’enquęte  suite,

excčs de vitesse,

au commissariat

situa orales 1 trad

situations orales 2 trad

situations orales 3 trad

situations orales 4 trad

situa orales 5 trad

situa orales 6 trad

situations orales 7 trad

situations orales 8 trad

situations orales 9 trad

textes-comp-3

 

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

 

 

 

Veckoplanering révision 3:čme i Franska för 9:fr

 

 

v23

diverse övningar

 

planering

blandade övningar

v22

titta på fransk film, diskutera och sammanfatta

 

planering

kommunikation1;

lire les pages 41 ā 47
här finns bok och frågor:
http://www.franska.be/exercicesdu...

v21

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik

 

planering

träna sig i text- och läsförståelse, läsa och besvara frågor i en skönlitterär text del 7
pages 42-47

v20

hörövningar, lästräning och ordkunskap, arbeta med lingolia;

 

planering


lire les pages 34 ā 37
här finns bok och frågor:
http://www.franska.be/exercicesdu...

v19

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; arbetshäfte:livretdetravail2a;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png17bf3637.jpg (372 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png18bf3839.jpg (357 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png19bf4041.jpg (356 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

v18

olika vardagliga situationer att arbeta med framförallt muntligt; video: symbo République*;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngbf2425.jpg (368 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngbf2627.jpg (360 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngbf2829.jpg (342 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngbf3031.jpg (323 KB)

v17

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; verb och pronomen; Facebook*; läsförståelse:pique-fesses;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png14bf3031.jpg (323 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png15bf3233.jpg (344 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png16bf3435.jpg (374 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png17bf3637.jpg (372 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

v16

ordbildning, ordkunskapsövningar, muntliga och skriftliga meningsbyggnadsövningar1 ; hörövning teve

 

planering

ni skall ha läst t.o.m. sidan 20 och försökt förstå vad som händer fram till denna sida; tag hjälp av frågorna i bifogad fil; vi diskuterar och går igenom detta torsdagen efter påsklovet
http://www.franska.be/exercicesdu...

v15

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatikpdf; téléchargez des manuels; repetera ordförråd; texter om franskt godis: bonbons#; ā la pharmacie*; fromages* ;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png10bf2223.jpg (324 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png11bf2425.jpg (368 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png12bf2627.jpg (360 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png13bf2829.jpg (342 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png14bf3031.jpg (323 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png9bf2021.jpg (336 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

v14

ordbildning, ordkunskapsövningar, muntliga och skriftliga meningsbyggnadsövningar1 ; hörövning teve; fichedialogue50; användbara dialoger4; användbara dialoger5; användbara dialoger6; Voc. 23; Voc. 24; video:pétanque*; video: Cannes – hist* ; production orale

 

planering

förbättra sitt ordförråd, förstå ordbildning och träna sin meningsbyggnad del 1
ordkunskapsläxa1+meningsbyggnad
http://franska.be/exercices/exerc...

v13

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; frågor Eiffel-quest; fichesjeu franįais ; användbara dialoger1; användbara dialoger2; användbara dialoger3; glosträning: Voc. 21; glosträning: Voc. 22; video:Fęte nationale*

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png7bf1617.jpg (353 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png8bf1819.jpg (377 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png9bf2021.jpg (336 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (4 KB)

v12

blandad allmän grammatik repetition + nya moment; vardagliga situationer; titta på Cyprien: Cyprien 20quest*; öva på gammalt provhäfte; några verb;

 

planering

nationella prov

v11

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik1 + 2 +3; hur säger man-fraser; video: visiter Paris*; dialogue2b; repetera småord + prepositioner;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png6bf1415.jpg (319 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png7bf1617.jpg (353 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (4 KB)

v10

video: les macarons*; efterlysanågon: avisderech@; glosträning: Voc. 15 + glosträning: Voc. 16; arbetsmoment v6-v10; Lenglen texte; 5381 pronoms perso1 blanc

 

planering

v9

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; situation i en cd-butik; hörövning polar; arbetsmoment v6-v10;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png1bf05.jpg (191 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png2bf0607.jpg (343 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png3bf0809.jpg (320 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png4bf1011.jpg (392 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png5bf1213.jpg (302 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (5 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.pngBelphego...docx (61 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngBelphego...pdf (363 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngbf05.jpg (191 KB)

v8

vardagliga situationer med muntliga övningar; titta på zamours och frågeprogram; träna på ställa frågor1 + 2 + ge svar; skriva en liten berättelse; hörövning: Amélie Poulain*; arbetsmoment v6-v10;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.png3phrases...docx (1203 KB)

v7

textläsning Yvette Guilbert., lästräning, ordkunskap och meningsbyggnad; arbetsmoment v6-v10; 5462 comp niveau 3 vt2012blanc

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngyvette1.jpg (475 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngyvette2.jpg (573 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.pngyvette3.jpg (409 KB)

v6

hörläxa Johnny; muntliga och skriftliga övningar om Johnny; vidéo + sång Johnny; DELF2; arbetsmoment v6-v10; calissons texte;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document.png3v6johnn...wma (2625 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.pngquestion...docx (19 KB)

v5

text med läs- och hörförståelse grillons ; läsa liten berättelse; konversationsövningar; 5484 les pronoms personnels

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.png3v5compr...docx (39 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.pngquestion...docx (19 KB)

v4

blandad allmän grammatik repetition + nya moment; vardagliga situationer1 + 2; 52 missions gram; DELF1; blandad grammatik;

 

planering

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-word-text.png3v4gramm...docx (342 KB)

v3

textläsning Vermine; hörförståelse Escalade med text- och grammatikövningar; tevenyheter; fortsatt ordkunskap och meningsbyggnad; läsförståelse: pique-nique; video:Tintin*;

 

http://www.franska.be/exercices/e...

 

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document.pnggrimper7.wma (3069 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.pngverminet...pdf (956 KB)

v2

läsa recept och lära oss matglosor; text och video om Tarte Tatin; hörövning Bélier; ordkunskapsövningar; meningsbyggnad; ma ville, mon ami*; egna dialoger-bageri: dialog-beskrivningar; blandade övningar;

http://franska.be/exercices/exerc...

 


https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-pdf-text.png3v2tarte...pdf
 (3 KB)

https://sms8.schoolsoft.se/fredrikshov/images/icon/document-image.png3v2tarte...jpg (1222 KB)

v52