plan1; plan2; PLANNING; FRANÇAIS NIVEAU 4; mål och betygskriterier;

 

 

exercices

DEVOIRS

 

obligatoriska moment : exercices ; débats : https://ledrenche.fr/

 

 

34

jeu de la rentrée; jeu ; brindilles4a4b ; jeu2 ; oie24 ; chanson et exercices; oralPhilippe-Rémi ; parler rentrée ; jeuparler allmän repetition av tidigare nivåermuntliga övningar1 + 2 + 3; chanson; pourquoi; zamours+andra tv-program; berätta till sommarbilder; läsa tidningsrubriker2; jeu-oral-cartestest mbti; sommarskvaller och titres des journaux; chanson1 - 2; rentrée1 - 2; révisionphrasesrév2rév3; 34revmots

 

 

35

401 discussion ed2402 comp403 discussion404 brise glace oiekunna berätta om vad man har gjort, vad man skall göra; repetera och befästa verbläran; genom textläsning (tidningsartiklar) och hörövningar från teve förbättra ordkunskap, ordbildning och förmåga att uttrycka språkligt korrekt såväl muntligt som skriftligt; Ariol-hörövning; questiosanté1 ;5 vrai ou faux2      x6 expr ora 1-6      x; pub – Toto; tableau-mots; articlesn4; articles à expliquer ; fiches orales 80; pps drôles et énigmes; énigmeSteff; pub: gnocchi1 - 2; légumes; gnocchi3 - 4; kiri12 - 3; pâte1 – 2 -3 ; lenti1 – 2 ; riz12 – 3 ; Perrier1 - 2; éclair1 – 2 ; chèvre; adv12 - 3; pains12 - 3; tediber12;  tediberTF1; edf12 - 3; remington; pqEmma; Toto rentrée; Toto mouch - p ; ça va s’arranger ; faits divers22; frites/Louis Vuitton

 

devoirv35révision

36

 400 jeu de conversation 401 discussion ed2403 discussion404 brise glace oie405 discussion-débat406 choses à faire407 phrases opinion ; hörövning :monsieur/madame ; jeu 8 chances; texte chocolatinebonbonsbonbons; ordk-CP; texte: la rentrée ; vacances-texte1 - 2 ;

v36larentréediscu

 

37

 408 discussion-texte 409 jeucommunica-tableau ; hörövningar från teve/radio, 20292035tests de grammaire42 faits divers 2243 faits divers 23olika känslor; texte au pc ; ordkunskap; Louane ; Louane2 ; Louane3 ; Louane 7 à 8 ; construc1a; construc3; construc2; motsthèmes; motsthèmesC; motsval1; motsimdial; voca3; liste adjectifs; adjectifs2; adjectifs3 ; article: gagner le gros lot

 

v37devoirconnecteurs

38

pourquoi-allergi; texter om les allergies1 + 2 + 3; muntliga övningar om allergies ; historien bakom Barbapapa-vidéo; titta på Barbapapa, hörövning; allergiespk; expliquer des mots1; mots2 – mots3 ; gramcambrio; 38préfixes; exermots1; préfixes1 - 2; préfixes2 - 3; allergique à mon mari; på stan – bagerie/kondisi skobutik – på modet

hörövning audioFb

 

39

kunna hantera diskussioner om vardagliga ämnendiskutera, kommentera och vidareutveckla vardagssituationer framförallt muntligt, quizlet1 - 2; motsdepassevidéo – jeu; reportage:gagner au Loto; trois histoires;  discussion gagner au Loto ; dessertsdemamie1 – 2 - 3

 

devoirv39 discussion

40

muntlig meningskonstruktion och kommentera företeelser, vardagsglosor, Frankrikekunskap, hörövningar från teve/radio, argumentation: meningar12345678argu3argu2 - 9 ; argu12 - 3 - argu45 - 6 - argu78 - 9 - argu1011 - 12 - argu13 – 14 – 15; gagné à l’Euromillions ; roman-photo; texte à discuter : sans télé/vidéosurveillance

v40; harcèlement

discuter le harcèlement

 

41

 muntlig läsning och skriftlig översättning av tidningsartiklar och andra texter44 faits divers 2445 faits divers 25; article: ma sœur-ma mère1 + 2 ; les frites; Joey Starr ;  Mimie Mathy

 

hörläxa ; uniforme

42

repetera verben och gå igenom konjunktiv; muntliga och skriftliga konjunktivövningar; subjonctif1Facebook-verbes; hörläxa : podcast mp3 Hondelatte ; Hondelatte1 – Thierry Paulin; articles-punitions; flygplatsen - flygtaxi – hos kompisar; bac à 80 ans/ dort 20heures

v42 les verbes

 

43

muntliga media-oral; médiaoral1 – 2 – 3 - 4läsa om pommes-frites1 + 2, titta på vidéo-frites; Ratatouille: diaRatato; silhoue; silhouette

 

devoir v43 rédaction

44

les vacances de la Toussaint

 

 

45

skolan i Frankrike och Sverige, prata betyg, jämföra, läsa och förstå; vidareutveckla sin förmåga att delta i en diskussion, berätta och ställa frågor; hörförståelse med text: välja video, lyssna, förstå och återberätta, läsa textendoggybag12; article doggybag; texte: les notes1 + 2; texte à discuter: téléphones interdits

hörövning v45

 

46

på restaurangpå post och bankgå och handlapå järnvägsstationen, förklara och förstå vägbeskrivningar, kunna berätta muntligt och skriftligt om olika händelseförlopp eller personer, expliquer-oral: Fb-notes; chanterdouche - le bacchocolatslimeRGPD - laïcité - ; 400 jeu de conversation     

 

devoirv46situations

47

interaktiva övningar med informationsteknik, hörövningar från teve/radio, prata om vanliga företeelser i samhället t.ex. rasism; titta på textad fransk filmvivre avec un sdf1 +  2; expliquer symboles: tricoloreChelysée5ème rép

 

 

48

vanliga fraser och vardagliga situationer; olika psycho-test; hörövningar tv; expliquer personnes histos; texte: Dreyfus; Lucie AubracJean Moulin; 10 phrases niveau 4

 

 

devoir v48

enskilda hörläxor: ni kommer att få veta vilket nummer ni har klicka här för nummer 1-20

för nummer 21-35 klicka här

49

öva på att diskutera olika åsikter; rasism-tema; läsa texter, öva sig på att diskutera, titta på teve om rasism; débats :débat : peine de mortfoot/argent ; débats; tatouages; piercing; peine de mort; portables; argent-notes; argent-sport; sans télé ; vote enfants ; vote obligatoire ; devoirs à la maison ; garçons-boucles d’oreilles ; tourisme ; le racisme1 +  2 +   3  

v49: discussion tous végan

manger moins de viande

 

 

50

titta på franska julprogram; julsånger, prata om jul och jultraditioner; débats2 la Drenche ; légaliser le cannabis ? JOParis2024 ; supprimer les notes ?trop de loups ?interdire la fessée ?la clope électroniquepeur de Trump ?faut-il arrêter de manger de la viande ? -  vote blanceuthanasiesupprimer la pub ?prisons ouvertessupprimer le défilé militaire ?uniforme à l’école ?écriture inclusive - högstadiet - gymnasiettesalong - frisör

 

devoir v50 discuter des dilemmes

kunna diskutera olika situationer muntligt och skriftligt

51

exercices divers, Noël ; texte: coupe1998; Joconde; fairechic; Estelle Mouzin ; Hondelatte+texte ; Tarte Tatin

 

 

 

exercices à faire ht

 

jeu de la rentrée; jeu ; brindilles4a4b ; jeu2 ; oie24 ; chanson et exercices; oralPhilippe-Rémi ; parler rentrée ;

jeuparler ;

chanson1 - 2; rentrée1 - 2;

 

pub – Toto; tableau-mots; articlesn4; articles à expliquer

fiches orales 80; pps drôles et énigmes; énigmeSteff;

pub: gnocchi1 - 2; légumes; gnocchi3 - 4; kiri12 - 3; pâte1 – 2 -3 ; lenti1 – 2 ; riz12 – 3 ; Perrier1 - 2; éclair1 – 2 ; chèvre; adv12 - 3; pains12 - 3; tediber12;  tediberTF1; edf12 - 3; remington; pqEmma; Toto rentrée; Toto mouch - p

 

jeu 8 chances; texte chocolatinebonbonsbonbons -

 

 

texte au pc ; ordkunskap; Louane ; Louane2 ; Louane3 ; Louane 7 à 8 ;

construc1a; construc3; construc2; motsthèmes; motsthèmesC; motsval1; motsimdial; voca3; liste adjectifs; adjectifs2; adjectifs3

 

expliquer des mots1; mots2 – mots3 ; gramcambrio

38préfixes; exermots1; préfixes1 - 2; préfixes2 - 3

 

 

quizlet1 - 2; motsdepassevidéo – jeu -

 

reportage:gagner au Loto; discussion gagner au Loto

 

 

argumentation: meningar12345678argu3argu2 - 9 ;

argu12 - 3 - argu45 - 6 - argu78 - 9 - argu1011 - 12 - argu13 – 14 - 15

 

 

 

 

hörläxa : podcast mp3 Hondelatte ; Hondelatte1 – Thierry Paulin

 

 

Ratatouille: diaRatato; silhoue; silhouette

 

 

expliquer-oral

Fb-notes; chanterdouche - le bacchocolatslimeRGPD - laïcité -

 

expliquer personnes histos; texte: Dreyfus

Lucie AubracJean Moulin

 

expliquer symboles

tricoloreChelysée5ème rép

 

débats :

débat : peine de mortfoot/argent

 

débats; tatouages; piercing; peine de mort; portables; argent-notes; argent-sport; sans télé ; vote enfants ; vote obligatoire ; devoirs à la maison ; garçons-boucles d’oreilles ; tourisme ;

 

 

débats2 la Drenche ; légaliser le cannabis ?JOParis2024 ; supprimer les notes ?trop de loups ?interdire la fessée ?la clope électroniquepeur de Trump ?faut-il arrêter de manger de la viande ? -  vote blanceuthanasiesupprimer la pub ?prisons ouvertessupprimer le défilé militaire ?uniforme à l’école ?écriture inclusive -

 

 

doggybag12; article doggybag;

 

 

texte: coupe1998

 

 

Joconde

 

 

fairechic

 

 

Estelle Mouzin ; Hondelatte+texte ;

 

 

ordk-CP;

 

 

1

niveau 4; arbetsmoment; bokläsningen; sidorna refererar till livre de poche inte pdf

devoir; läxor står med devoir  framför

2

muntliga kommunikationsövningar1diskussionsövningefterjulövningtest de françaishörövning-tourneuse;  fêtes1 + 2 + 3; les voeux du président auditif + le texte; jeu-émotions - jeurelaémo; jeu3jeu4alcooljeu5intox;

hörövningles fêtes1 + 2

3

arbeta med konjunktiven, skriftliga/muntliga grammatiska övningar: ordkunskap och ordbildning; subjonctif1 - corrigé; sub1sub2sub3sub4; sub3emesub5sub6su7; subjeusub8sub9; indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20

devoirv3grammaire; discours de Macron

4

läsa artikel om fiancé-femme1+2; fortsätta arbeta med le subjonctif; jeu de l’oie émotions; berätta till bd; faireguideàParis; découvrir Paris - diapo;

redovisning projekt

5

spela Taxifolie, fortsätta arbeta med personerna och övningarna; börja läsa Petits Secrets entre voisins1 + 2, titta på franskt drama; pronoms démo3; Petits Secrets entre voisins1 ; titta och läsa Sources assassines ; grammaire;

devoir v5 Meurtre en Auvergne1 . vid; finns på klassrummet

6

fortsätta med Petits Secrets entre voisins med hör- och teveläxa1 + 2muntliga kommunikationsövningar2diskussionsövningar1agrammatiska meningar; hör-teve: Petits Secrets; salle de classe vidéos1 ; secretsvoisinsdisparue ;               code 175z9pr;

n4sujetsécrits

7

läsa text om betyg1 + 2; hörövning tevenyheter; vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; diskussionsövningar1b; på stan – bagerie/kondis; i skobutik – på modet; 1 hörläxa ena gruppen affaire Grégory; den andra affaire Estelle Mouzin

devoir v7 Meurtre en Auvergne2 tvläxa ; finns på klassrummet

8

diskutera betyg på franska; muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; diskussionsövningar1c; hörövning: Intouchables; texte: les notes1 + 2; article ma maison cambriolée; introduktion livre 7-20

v8 Plus Belle La Vie; regarder, résumer (écrit+oral) ep4222 ; finns på klassrummet

ou regarder Ici tout commence

9

meningskonstruktion och muntliga situationer; diskussionsord och meningar; 405 discussion-débat100 questions; ordkunskap: cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 - cn7

 

10

lära sig prata om yrken på franska 1 + 2 + 3;  verblära och ordbildning; dialogerviktiga fraser;  mer frasermuntliga diskussionsuppgifter; indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20; le livre exercices

devoir v10 bokläsning1; 21-38

11

vardagliga situationer : på apoteket – hos sjukgymnastenhos läkarenutflykt - campingberätta till bilder1 + 2 + 3muntliga kommunikationsövningar3

hörövning: indexpourquoi salle de classe  audio1/pourquoi1-20/pourquoi21-30 ; bokläsning2 39-58

12

beskriva bilderbeskriva och förklara ; läsa om franska presidenter1 + 2;  arbetshäfte med facithörövning: La tête en friche ; ordkunskap: cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 - cn7ordträningssajt; 428 les présidents     430

devoir v12 bokläsning2 59-73

13

översättningsövningarläsa artikel om mannen som räddar sin fru1 + 2muntliga kommunikationsövningar4sujets à discutergrammatisk genomgång: le subjonctif;

mari mort sauvant1 + 2

14

berätta på franska 24 test25 test2 26 test327 testez vos connaissances28 râler29 exercices de français4414 Monsieur Croquetandläkare - parfymeri

devoir v14 bokläsning3 74-102

15

blandade övningar med textläsning och grammatikmuntliga diskussionsuppgifter;

 

16

förklara olika situationer med bilderpå turistbyrån; diskutera ask: ask1  -  ask2;

devoir v16 CONTRÔLE

17

kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation1; hörövning: La conquêtedumma diskussionergåtor och knep/knåpOlympe de Gouges-vidéo;

 

18

meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, 20minutes en pdfberätta om svenska nyheter på franska med hjälp av metroCyprien-snap;

devoir v18 bokläsning4 103-120

19

14:e juli - brölloppassiv form; video: Sainte-Catherine*muntliga ämnen-test;

bokläsning 121-145

20

titta på teve - nödsituationdialog: ChardenCyprien TwitterFb-amis-élèves

devoirv20 Frankrikekunskap-spel

21

hörövningar d’art d’artEiffeltornet lönsamt? övningar och förståelse; serveuse?1    2      3

 

22

små korta sketcher och videor: Muriel Robin + camembert; sketch – Cam1 - 2dialogue3 – 4 - 5läsa skämt1 –blagues2;  

devoir v22 bokläsning5; CONTRÔLE

23

titta på fransk textad film; prata film och litteratur; ordkunskap; l’école par Cyprien*

 

24

y’a que la vérité7 différencesmort du loup - vidhörövningar ; textes ;

 

 

 

présentermedia40

médiaoral1 – 2 – 3 - 4

tu mets combien jeu

jeux oraux pdf

les icones français1 – 2 - 3

les icones français - jeu

jeu citations1 – jeucita2

citations5 – citations6

132 pub la centrale v3

pub centrale vo

Barbapapa3

morpionchiff – morpion4

n4rentrée-liens

n4brindilles

annonce sncf

annonce sncf blanc

n4révision des mots

n4révision diverse2

jeu zic topFrance2907 - co

jeuzic corrigé

dire ce qu’on pense

132 pub la centrale v4

pub centrale vo

Barbapapa4

Calogero-j’ai le droit exer

RG3 - divers

panneaux4

fournituresPremière1 - 2

jeu35

fourniture modèle

brindilles niveau4

icones4 - pdf – icones1234

s’exprimer1 – 2 - 3

vac trop longues1 ?        

 vac trop longues2 ?

 

 

questiosanté1 – 2 - 3

règlement école1 – 2 - 3

test mbti

dialogues quotidiens

articles-punitions

allergique-mari – ex - voc

dessertsdemamie1 – 2 - 3

gagné à l’Euromillions - ex

test de niveau 6 – 7 - 8

ça va s’arranger - ex

présumé coupable - ex

permis à points – ex1 – ex2

vacances-texte

constat1 – 2 - 3

Pierre de Coubertin

allergies1 – 2 - 3

subjonctif1 – sub2 – sub3

Facebook-verbes

feuille de conjugaison

24les prépositions

25les prépositions verbales

vac trop longues1 ?        

 vac trop longues2 ?

 

 

M3santé1 - allergiquemari

questionsanté2

allergies-vrai-faux

allergies-questio

question-santé

M3exercices2

M3exercices3

M3exercices4

constat auto

examen permis de conduire

5erreurs à éviter permis

conseils permis

Jean Lassalle permis

débat permis1

sécurité routière

chemins de l’école

permis à la poste ? article

permis perte de points - a

perte de points2 - pdf

tableau perte de points1 - 2

connaissances-permis

quiz permis à points 1 – 2

3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - corr

quizpermis3 - corrigé

quiz code de la route

quizz4 – quizz5 – quizz6

quizz4a – quizz5a – quizz6a

test code de la route455

permisCanadapdf

le code de la route 457

signaux routiers458

 

véganisme vidéo1

véganisme qu’est-ce que

c’est quoi végétarien

411véganisme pour/contre

412pour/contre véganisme

413régime végan

pour/contre véganisme

415pour/contre jeuoie

416 arguments-cartes

417 pour/contre véganisme

418 véganisme

419végétarisme1

420débat végétarisme

Jeanne Moreau1 - suédois

perso17été

 

 

panneaux route1 – 2 – 3 - 4

panneaux route quiz – 5 - 6

panneaux enfants1 – 2 - 3

barèmes infractions

barème1 – barème blanc

barème2 – barème2blanc

barème3 – barème4

panneaux route test

panneaux test2site

panneaux test 1

panneaux test 3

panneaux test4

panneaux test 5

panneaux test 6site

panneaux test 7 site

incollables panneaux test

811panneaux imprimer test

812exercices panneaux

123cartes

panneaux6cartespdf

815brevet cycliste

jeu7familles1 – 2 – 3 – 4 - 5

jeu7famillescartes

bingo code de la route

logiciel panneaux

code image

sécurité routière

tout savoir sur le permis

code de la route site

code de la route test2

code de la route télécharg

code de la route pdf

questions permis

e-constat – 1 - 2

piétons droits quiz

débat sur le permis1 – feu

bien conduire

dialogue permis n1 – n2

dialogue permis n3 – n4

dialogue permis n5 – n6

dialogue permis jeu

dialogues permis tout

vidéo permis jeunes

article-robots-conducteurs

trains sans conducteurs - 1

voiture sans conducteur - 1

débat sur mistercouzin

dialogue-débat7

route1 – route2 – route3

route4 – route5 – route6

route7 – route8 – route9

débat repasser le permis

débat permis à 16 ans

permis à 21 ans ?

permis débat site

article moins de jeunes

vocabulaire route

route site

dessin animé sécurout

1q1vidéo : limitation vite

vidéo-enfants-sécurité

vidéo :grand départ

vidéos :Zou et sécurité

jeu : Routix

 

 

plan4nvtoreal; http://www.franska.be/exercices/exercices3/oreal/

1

niveau 4; arbetsmoment

devoir

2

muntliga kommunikationsövningar1diskussionsövningefterjulövningtest de françaishörövning-tourneuseläsa artikel om fiancé-femme1+2fêtes1 + 2 + 3;

hörläxales fêtes1 + 2

3

spela taxifolie; arbeta med olika personer, muntliga, skriftliga och grammatiska övningar: ordkunskap och ordbildning;

article: mon fiancé-femme 1 - 2

4

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

c1

c2

c3

c4

c5

c6

dr

ex

x

läxa Taxifolie

5

spela Taxifolie, fortsätta arbeta med personerna och övningarna; börja läsa Petits Secrets entre voisins1 + 2, titta på franskt drama; pronoms démo3;

läxa Petits Secrets entre voisins1

6

fortsätta med Petits Secrets entre voisins med hör- och teveläxa1 + 2muntliga kommunikationsövningar2diskussionsövningar1agrammatiska meningar;

hör-teveläxa: Petits Secrets

7

läsa text om betyg1 + 2; hörövning tevenyheter; vardagliga dialoger: kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen1 + 2 + 3 + 4; diskussionsövningar1b

på stan – bagerie/kondis; i skobutik – på modet

8

diskutera betyg på franska; muntliga övningar, se på film och betyg fransk teve; diskussionsövningar1c; hörövning: Intouchables;

texte: les notes1 + 2

9

meningskonstruktion och muntliga situationer; diskussionsord och meningar; 405 discussion-débat100 questions; ordkunskap: cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 - cn7

bokläsning1;

10

lära sig prata om yrken på franska 1 + 2 + 3;  verblära och ordbildning; dialogerviktiga fraser;  mer frasermuntliga diskussionsuppgifter;

hörläxa à la pêche – au ski

11

vardagliga situationer : på apoteket – hos sjukgymnastenhos läkarenutflykt - campingberätta till bilder1 + 2 + 3muntliga kommunikationsövningar3

bokläsning2

12

beskriva bilderbeskriva och förklara ; läsa om franska presidenter1 + 2;  arbetshäfte med facithörövning: La tête en friche ; ordkunskap: cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 - cn7ordträningssajt;

428 les présidents     430

13

översättningsövningarläsa artikel om mannen som räddar sin fru1 + 2muntliga kommunikationsövningar4sujets à discutergrammatisk genomgång: le subjonctif;

bokläsning3

14

berätta på franska 24 test25 test2 26 test327 testez vos connaissances28 râler29 exercices de français4414 Monsieur Croquetandläkare - parfymeri

mari mort sauvant1 + 2

15

blandade övningar med textläsning och grammatikmuntliga diskussionsuppgifter;

bokläsning4

16

förklara olika situationer med bilderpå turistbyrån; diskutera ask: ask1  -  ask2;

lämna in bokrecension

17

kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation1; hörövning: La conquêtedumma diskussionergåtor och knep/knåpOlympe de Gouges-vidéo;

bokläsning5

18

meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, 20minutes en pdfberätta om svenska nyheter på franska med hjälp av metroCyprien-snap;

serveuse?1    2      3

19

14:e juli - brölloppassiv form; video: Sainte-Catherine*muntliga ämnen-test;

hörläxa 14 juli + bröllop

20

titta på teve - nödsituationdialog: ChardenCyprien TwitterFb-amis-élèves

bokläsning6

21

hörövningar d’art d’artEiffeltornet lönsamt? övningar och förståelse;

Frankrikekunskap-spel

22

små korta sketcher och videor: Muriel Robin + camembert; sketch – Cam1 - 2dialogue3 – 4 - 5läsa skämt1 –blagues2;  

Cyprien - déteste

23

titta på fransk textad film; prata film och litteratur; ordkunskap; l’école par Cyprien*

film

24

y’a que la vérité7 différencesmort du loup - vidhörövningar ; textes ;

 

 

1612 http://www.franska.be/exercices/exercices3/garnier/

1

A

B

C

D

2

1 jeu de culture c3

2 politique

3 m/mme cadeaux

4 audiolingua

3

5 conversations vidéo

6 gabfle - GABFLE

7 la cafetière

8 café-blog

4

9 grandes dates France

10 inventions françaises

11 quiz de Paris 2

12 quiz combien?

5

13 stations métro personne

14 le débêtisseur

15 géopuzzle

16 quelques inventions

6

17 vocajeusite

18 site mode et vêtements

19 test culture française

20 Café Gare-Renaud

7

21 la vie devant nous1

22 la vie devant nous10

23 la vie devant nous13

24 ent Héloïse Letissier

8

25 hur många tu i Paris

26 lipogramme

27 tunnelbana

28 vœux Hollande vo

9

29 vœuxHoll v6ème – v1b

30 vœux Hollande v2a – v2b

31 vœux Holl v3 – v4

32 vœux Hollande blanc

10

33 vœux du Président

34 monsieur/mme Cadeaux

35 diagno-mots n4

36 faits tue cambrio

11

37 faits divers vol

38 faits divers chiant

39 ostälskare

40 jeu de questions

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

ba le cœur en braille

ba Radin

ba No et moi

ba Päron och lavendel

15

ba Titanic

ba Big Bosses 2

ba Lion

ba Spectre

16

ba Crocodile Dundee1

ba le 8 :ème jour

ba le Petit Prince

ba Ratatouille

17

ba Amélie Poulain

ba Guerre des Étoiles

ba la Môme

ba Asterix-Majesté

18

ba Pourquoi lui ?

gen Dallas

ba Arrival

ba Matrix

19

ba Ballerina

ba Trolls

ba Oiseaux fâchés

ba Jean de Florette

20

ba Your Name

ba ma vie de courgette

ba capitaine fantastique

ba demain tout comme

21

ba Daniel Blake

ba Vaiana

ba Mademoiselle

ba Rogue One

22

ba Bienvenue chez les Chtis

ba Rois Mages

film Bienvenue Chtis

film dîner des cons

23

ba Sully

jeu Qui est qui ?

jeu Qui vit avec qui ?

info la boîte à clé

24

spot restos du coeur

sécurité routière1

sécurité routière2

sécurité routière3

25

Natoo osez dire non

jeu lecture chap1 Potter

répliques 8 :ème jour

 

26

 

 

 

 

27

librairie interactive

créer votre caricature (m)

créer votre caricature (f)

devoirs en ligne

28

JUL-ovniclip

blog Noël

calendrier de l’Avent

littérature audio

29

je m’en vais Vianney - par

Soprano-en feu - par

MHD

Maé-la Parisienne

30

novelbasico pdf

langue-.docx

le huitième jour

momes.net

31

documents en vrac

images bd

classe de zazou

fiches faucon

32

vocapic

Toto intégrale

Toto2

5 blagues Toto

33

mousse au chocolat

croque-monsieur

Toto-la fin

Toto dégueue

34

Toto pas envie

Toto au feu

monsieur et mme

monsieur/mme surprise

35

m et mme pique-nique

m et mme fêtes

m et mme cadeaux

métiers fle

36

livres à imprimer

 

 

 

37

métronome1

métronome2

métronome3

métronome4

38

histoire du métro

histoire de Paris1

l’histoire au quo1

l’histoire au quo2

39

l’histoire au quo3

l’histoire au quo4

l’histoire au quo5

prise de la Bastille

40

mot de passe1

mot de passe2

mot de passe3

mot de passe4

41

arte-écharpe - texte

arte-allô

arte-les nombres

arte-la bise

42

arte-les jours

journal 01/01/2017TF1

 

 

43

nekfeu-mauvaise graine

TAL-le temps qu’il faut

Oldelaf – café - parol

Loukas – paroles

44

Véronica – paroles

Navii – paroles

Hazerka – paroles

Vianney-je te déteste

45

Ornella-cours - paroles

Ornella-dans ma tête - par

Belle-Zaz avec paroles

Reine des neiges par

46

1 automne à Paris Louane

Capéo-ça va - paroles

Amir-On dirait - paroles

Cette année-là - par

47

 

 

 

 

48

pub Chanel

audio1

au cinéma audio

voc101

49

blogfle1

Français interactif

dialogues-audio-vidéo

audio+transcrip

50

petits dialogues sympas

la France au quotidien

dialogues-vidéo

mode d’emploi

51

catfleblog

vocabulaire diverse

puppetvidéos

quel âge as-tu ?

52

vieilles chansons

vocabulaire audio fr-en

les métiers vidéos

les as de la jungle1

53

les as de la jungle2

les as de la jungle3

les as de la jungle4

Café-Oldelaf

54

à prendre ou à laisser

François Pérusse1

lecture1 – lecture2

lecture3 – lecture4

55

lecture5 – lecture6

lecture7 – lecture8

lecture9 – lecture10

audio-textes

56

500 frågor/svar

recept kaka

arte la galette-texte

état de lieu1

57

le Nouvel An en chiffres

spotalco1 – spotalco2

anecd1 – anecd2

anecd3 – anecd4

58

anecd5 – anecd6

anecd7 – anecd8

anecd9 – anecd10

anecd11 – anecd12

59

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

60

site-jeux-fle

site fle

quizz France

livres en pdf

61

télécharger films

huitièmejour exerc

huitième jour suite ex2

8:ème extrait - blanc

 

n4

145

A

B

C

D

146

1 la lettre œ

2 préfixes

3 mots valise

4 faits divers

147

5 M et Mme Cadeaux

6 tvpsp Coluche

7 Jacqueline Sauvage1 - 2

8 Jacqueline Sauvage3

148

9 monsieur/mme cadeaux

10 Galette des Rois audio

11 quizz chiffres Paris

12 à discuter

149

13 vocabulaire-opinion

14 phrases importantes1

15 dialogue pc

16 liens TD

150

17 sécurité routière futur

18 sécurité routière Fred

19 dialo restosducoeur

20 débat Saint-Valentin

151

21 exercices Saint-Valentin

22 dialo avec les verbes 11

23 dialogue-Amir

24 dialogue verbes4

152

25 à discuter 2

26 sécurité routièrev4

27 Pauvre Charles

28 vœux du Président

153

29 dialogue 124

30 dialogue 126

31 dialogue-géo

32 dialogue verbes1

154

33 dialogue måste

34 Oldelaf-café

35 Toto3456

36 dialogue-verbes11

155

37 les verbes et les temps

38 partiel1

39 le subjonctif - pdf

40 sub-intro-facile

156

41 comp niv4 vt

42 voix passive

43 jeu des questions

44 muntligt

157

45 lecture6

46 arte la galette

47 situations diverses

48 fiancé-femme1 - 2

158

49 berätta1 – berätta2

50 berätta3 – berätta4

51 raconter1histo

52 compniv4

159

 

 

 

 

 

prononciation

prononciation2

liens pour prononcer

écouter les verbes -er

écouter les 3 souhaits

exercices sandwich

exercices Tour Eiffel

Torn

dialogues en grammaire1

les pronoms perso1

les pronoms perso2

les pronoms perso3

les pronoms perso4

les pronoms perso5

les pronoms perso6

les pronoms perso7

les pronoms perso8 site

 

 

grammaire en dialogues1

grammaire et dialogue 2

liens grammaire et dialogues

 

 

les pronoms démonstratifs1

les pronoms démonstratifs2

 

 

situations différentes - dialogues

acheter un macaron - x

regarder la télé - x

choisir un film -x

manger au resto – x

faire la cuisine – x

une journée à la maison – x

les devoirs – x

changer une chemise – x

aller boire un verre – x

draguer – x

donner un conseil – x

fumer – x

manger des bonbons – x

engueuler – x

faire du sport – x

sortir – x

faire de la musique – x

aller au concert – x

faire les courses à Auchan - x

chez le coiffeur - x

à l’agence de voyage - x